Astras podcast om resande

Den finlandssvenska feministiska tidskriften Astra har en ny podcast och här kan ni nu lyssna på ett samtal om hållbart resandet, att resa som kvinna och som gay och hur klass påverkar resandet. 31 more words

Inspiration

None of the world’s top industries would be profitable if they paid for the natural capital they use

A very interesting article in Grist and a very disturbing subject.

The notion of “externalities” has become familiar in environmental circles. It refers to costs imposed by businesses that are not paid for by those businesses.

66 more words
Solidarity, Democracy And Sustainability

Design our neighborhoods for happiness!

A great article in YES-magazine.

When we share our yards, sidewalks, and other common spaces, we find a greater sense of belonging and connection to those around us…..(read more)

Inspiration

Är Raseborg inte redo för hållbar byautveckling?

En arbetsgrupp har i ett års tid planerat ett projekt i Ekenäs och Raseborg. Staden skulle genom projektet gå i bräschen för hållbar social utveckling. Inom projektet planerar vi att skapa modeller för inkluderande stadsplanering genom kultur och geodesign och tillvaratagande av vårt kulturarv (för att på ett bra sätt planera vår framtida stad). 403 more words

Inspiration

The Quaker meetinghouse in Congénies

We enjoyed staying in the Quaker meetinghouse in Congénies in southern France. This house and the Quaker meeting in France has an interesting history. One would wish that rich and influential people toady would use their resources this way. 247 more words

Inspiration

Att tala om kapitalismens vansinne är inte pop!

Det har vi också märkt när vi skapar online communityn och plattformen för hållbart resande TravelFor som vi skapar genom frivilligt arbete och med tanken att den ska fortsätta som ett icke-vinstdrivande projekt. 97 more words

Solidarity, Democracy And Sustainability