Design our neighborhoods for happiness!

A great article in YES-magazine.

When we share our yards, sidewalks, and other common spaces, we find a greater sense of belonging and connection to those around us…..(read more)

Inspiration

Är Raseborg inte redo för hållbar byautveckling?

En arbetsgrupp har i ett års tid planerat ett projekt i Ekenäs och Raseborg. Staden skulle genom projektet gå i bräschen för hållbar social utveckling. Inom projektet planerar vi att skapa modeller för inkluderande stadsplanering genom kultur och geodesign och tillvaratagande av vårt kulturarv (för att på ett bra sätt planera vår framtida stad). 403 more words

Inspiration

The Quaker meetinghouse in Congénies

We enjoyed staying in the Quaker meetinghouse in Congénies in southern France. This house and the Quaker meeting in France has an interesting history. One would wish that rich and influential people toady would use their resources this way. 247 more words

Inspiration

Att tala om kapitalismens vansinne är inte pop!

Det har vi också märkt när vi skapar online communityn och plattformen för hållbart resande TravelFor som vi skapar genom frivilligt arbete och med tanken att den ska fortsätta som ett icke-vinstdrivande projekt. 97 more words

Solidarity, Democracy And Sustainability

TED talk: Buildings can create community

I feel happy and hopeful when I hear how Jeanne Gang uses architecture to build relationships.

Inspiration

En del kommer hem - andra återvänder till sina bostäder

Ordspråket av Stig Johansson, svensk aforistiker, passar bra som rubrik för mitt först blogginlägg år 2017. Ett år som jag innerligt hoppas har mycket positivt i sitt sköte – för det behöver vi efter att äntligen ha lämnat krisåret 2016 bakom oss. 652 more words

Inspiration

I don't mind failing in this world!

Hannah sent me this greeting after reading my blog input yesterday about success.

You Rock Hannah!

I do not mind failing in a warped world either! 326 more words

Inspiration