Pewangi dengan bauan orang yang telah mati, bukanlah sejenis pewangi dengan bau bangkai atau jenazah. Kalau itu, ianya dipanggil pembusuk atau pereput. Okay, kami bercanda. Namun, untuk berita yang ingin kami khabarkan ini, memang benar-benar berlaku. 122 more words