Ένα από τα πιο κοινά προβλήματα για να μην εμφανίζονται εικόνες στο Outlook 2007 είναι ο Microsoft Internet explorer

( Ανοιχτέ  τον  explorer  επάνω  δεξιά πατήστε Εργαλεία  πήγαινε Internet Option  & Advance  >  φροντίσετε να μην είναι τσεκαρισμένο   το >   Do not save Encrypted pages to disk… 18 more words