Tags » Oxfords

Outfitblogging 2 April 2015

Cardigan: Target (spring 2013)
Shirt: sewn by me (spring 2014)
Skirt: Lane Bryant (spring 2009), altered by my
Socks: gift from parents (Christmas, 2014)
Shoes: Dansko, at Walking Company (fall 2014) 270 more words

What I'm Wearing

OXFORD SHOES

Loại giày này chắc các bạn nghe đến nhiều rồi nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết rõ nó là gì.

Oxford là gì? 1,168 more words

Men