Tags » Özgür Yazılım

Free and Open Source Software - Özgür Ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım

FOSS (Free and Open Source Software) yani Türkçesiyle “Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım” manasına geliyor. Buradaki “özgür” ifadesinden kasıt —ki özgür ve beleş ifadelerinin Türkçe’de ayrı ifade ediliyor olması güzel — Richard Stallman’ın ifadesiyle şöyle: 311 more words

Açık Kaynak