Tags » Pagkakaisa

Ang Bayan Ko

Sinusulat ko ito sa wikang Filipino sapagkat ito’y para sa mga kababayan higit sa kung sinu man. Hindi ako isang makata o manunulat, bagkus isa akong Pilipinong nagmamahal sa bayan. 428 more words

Philippines

Mga Paraan Upang Magkaisa ang Ummah (Shaykh Saleh Fawzan bin al-Fawzaan)

بسم الله الرحمن الرحيم

Ito ay kasagutan ni Shaikh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan at kinuha mula sa aklat na Beneficial Answers to Questions on Innovated Methodologies, tinipon ni Jamaal bin Furayhaan Al-Haarithee. 782 more words