Tags » Pagkakaisa

Pagkakaisa

May anim na antas

Nasa ikalabing isang baitang

Nasa ika-apat na klaster

Nasa strand ng ABM

Marahil ito nga ang unang taon nang pagsasama

Ngunit ito ang simula nang pagkakaisa… 64 more words

Featured

Mga Paraan Upang Magkaisa ang Ummah (Shaykh Saleh Fawzan bin al-Fawzaan)

بسم الله الرحمن الرحيم

Ito ay kasagutan ni Shaikh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan at kinuha mula sa aklat na Beneficial Answers to Questions on Innovated Methodologies, tinipon ni Jamaal bin Furayhaan Al-Haarithee. 782 more words