May anim na antas

Nasa ikalabing isang baitang

Nasa ika-apat na klaster

Nasa strand ng ABM

Marahil ito nga ang unang taon nang pagsasama

Ngunit ito ang simula nang pagkakaisa… 64 more words