Taong  1948 ng inilunsad ang Apartheid sa Timog Aprika na siyang naghiwalay sa mga puti at hindi puti. Dahil sa polisiyang ito nabibigyan ng kapangyarihan at pabor ang mga taong may puting balat kaysa mayroong itim na kulay ng balat. 326 more words