(From the sermons entitled, “Ang Kapangyarihang Taglay ng mga Namiminuno sa Loob ng IDKH” and “Ang mga Kapatid na Lalago sa Pagkatuto ayon sa Biblia” for dates May 15 and 18, 2014) 823 more words