Verbs – are action words     /        Pandiwa – mga salitang nagsasaad ng kilos

(picture cards – credits to owner)