Tags » Pan's Labyrith

Pan's Labyrinth (2006)

Bộ phim này mình đã bình luận rất lâu, từ những năm 2010, nhưng giá trị của bộ phim làm mình rất thích, mình đã tìm lại trên trang facebook và đem lại qua đi như để gìn giữ lại bộ phim từng đoạt giải Oscar này. 1,240 more words

Drama

The Fall

I open with a video-clip rather than words because this movie leaves one too speechless for any formal introduction.

*Deep breath*

As much as I don’t want to compare this movie to any other movie, I will do so to let you know what “sort of” movie I’m talking about. 603 more words

Film