Tags » Paper Presentation

Judging a book by its cover

The tenth standard board exams are just around the corner. It is quite amusing to read or hear the important tips and guidance given to the tenth standard students e.g. 116 more words

English

वरलिया रंगा..

दहावीची बोर्डाची परीक्षा अगदी तोंडावर आली आहे. परीक्षेसाठीची आणि एकूणच दहावीच्या वर्षाची तयारी, म्हणून ज्या काही ‘महत्त्वाच्या’ सूचना दिल्या जातात, त्या ऐकून हसावं की रडावं तेच कळत नाही. नवीन प्रश्न नवीन पानावर लिहावा, दोन्ही बाजूंना समास कसा सोडवा, अक्षराचा आकार किती लहान/मोठा असावा, गणित सोडविल्यावर शेवटी उत्तराला ठळक चौकट करावी वगैरे, वगैरे. या सगळ्यांचा अभ्यासाचा विषय आपल्याला किती समजला आहे, याच्याशी काडीमात्र संबंध नाही. मात्र शाळा-शाळांतून यावर प्रचंड, अवाजवी भर दिलेला असतो! “मी सर्व प्रश्नांची उत्तम आणि स्वच्छ, वाचनीय अक्षरांत उत्तरं लिहिली असतील आणि उगीचच कागद वाया जाऊ नये म्हणून नवीन प्रश्न नवीन पानावर नाही लिहिला, तर काय बिघडलं”, असा प्रश्न कुणी विध्यार्थ्याने विचारला तर आपल्याकडे उत्तर आहे का? खरोखरीच सर्व गणितं बरोबर सोडविणाऱ्या मुला-मुलींनी उत्तराखाली रेघ मारली नाही किंवा त्याभोवती चौकट केली नाही तर त्यांचं नुकसान होतं का आणि किती, हे समजून घ्यायला आवडेल!

Marathi

The General Organology Conference Videos are Online, My Presetation Included

The Noötechnics YouTube channel has made almost all of the talks given at The General Organology Conference available. The conference held November 2014 at Kent University to honor and celebrate the 20th anniversary of the publication of… 100 more words

Philosophy