Karagdagang mga pag-aaral ay ibinibigay sa: http://pagaaralsabiblia.wordpress.com/

Ang uri ng pag-aaral ay naglalarawan kung paano maaari mong madaling magbukas ng impormasyon karamihan sa mga tao na mang-ahas. 2,074 more words