Tags » Paranoja

Depresija: Objašnjenje paranoje

Pokušaj da se objasni paranoja nekome ko to ne razume veoma je teško, zato što pravljenje smisla od toga čak i u našem umu može izgledati nemoguće samo po sebi. 799 more words

Psihologija

Devet razloga da je Samir Arnautović istraživački tim Ekran.ba

Nesvakidašnji događaj obilježio je kraj januara 2018. na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Naime, posljednjih dana januara na portalu Samira Arnautovića objavljen je tekst o njegovom profesoru Ugi Vlaisavljeviću i profesorovoj supruzi Sanji. 2,251 more words

Akrofobija - strah od visine

Danas sve češće čujemo da je neko iz naše okoline razvio određenu fobiju, odnosno strah od nečega – bilo to visina, zatvoreni prostor ili slično. Pre nego što se upustimo u temu straha od visine, moramo naučiti šta zapravo znači reč fobija. 781 more words

Random Things