Tags » Paulo Coelho

*Favorite quote :)

“Thomas Merton once said that the spiritual life is essentially to love. One doesn’t love in order to do what is good or to help or to protect someone. 67 more words

[truyện dịch] Cuộc hành hương - Paulo Coelho (phần 9)

Hôn nhân

Logrono là một trong những thành phố rộng lớn mà những người hành hương đi qua tuyến đường Jacobean. Chúng tôi từng đến một thành phố khác là Pamplona nhưng chúng tôi không qua đêm ở đó. 5,958 more words

Paulo Coelho

REVIEW: The Alchemist

Judul Buku: The Alchemist

Pengarang: Paulo Coelho

Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama

Tahun Terbit: 2007

Jumlah Halaman: 213 halaman

My Personal Rating: 8/10 271 more words

Buku Bagus

Aldatmak - Paulo Coelho

En sevdiğim yazarlardan biridir Coelho. Üniversite’nin ilk yıllarında bir arkadaşımın önerisi ile başladım okumaya. Daha doğrusu; bu arkadaşımla kitapçılara giderdik okul çıkışında. Kitapların hepsini teker teker inceler ve özellikle isimlerinden yola çıkarak tahminlerde bulunurduk. 959 more words

Kitap

Day #888:The fire of friendship

A man called Ali is in need of money and asks his boss to help him out. His boss sets him a challenge: if he can spend all night on the top of a mountain, he will receive a great reward; if he fails, he will have to work for free. 177 more words

Happiness

The Gifts That Keep On Giving

Vessel of Life — Computer Art by kenne

Note: This posting first appeared in December of 2009

The things that happen to us in life do so because we act. 557 more words

Photography