Tags » Pekeliling Perkhidmatan

Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 tahun 2013

Berikut adalah pekeliling mengenai pemakaian seluar slack bagi penjawat awam wanita. Pekeliling ini telah diluluskan pada 10 Oktober 2013 yang menggantikan peraturan 6, Peraturan-Peraturan Pegawai (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 tahun 1985. 7 more words