12 November, London – Kementerian Pelancongan akan menumpukan kepada sektor pelancongan khusus yang berpotensi meningkatkan industri pelancongan di Malaysia, tahun depan. Menteri berkenaan YB Dato’ Sri Azalina Othman Said berkata sektor utama itu antaranya termasuk pelancongan perubatan, pelancongan pendidikan, eko-pelancongan, Malaysia Rumah Keduaku dan pelancongan domestik menerusi Zoom Malaysia. 326 more words