Tags » Pemerintahan Islam

Benarkah Tiada Satupun Dalil Yang Mengharuskan Menegakkan Negara Islam?

Segala puji syukur kepada Allah atas segala limpahan Rahmat-Nya kepada kita semua dan Salawat serta Salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Salallahu ‘alaihi Wa Salam, beserta seluruh kerabatnya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti langkah-langkahnya hingga akhir zaman. 2,206 more words

Renungan

Pemerintahan Islam

Oleh: Surya Darma, Lc.

Apa yang mau dijadikan rujukan untuk mengatakan bahwa format pemerintahan Islam itu harus begini dan harus begitu. Katakanlah kewajiban syuro. Bagaimana jabaran dan mekanismenya dalam pokitik pratis ? 709 more words

Fikrah