Tags » PENDIDIKAN ISLAM

Tsabit bin Qais

Tsabit bin Qais adalah juru bicara Rasulullah & islam.  Tsabit adalah seorang yang takut dab malu kepada Allah. Ketika turun firman Allah (QS. Luqman : 18). 164 more words

Catatan Guru

Pendidikan Islam & Umat

Harry Santosa
December 16, 2016

#konferensipendidikanislamindonesia

Ummat harus mengembalikan kemuliaan peradabannya kembali sebagaimana Rasulullah SAW memulai menegakkan peradaban Islam pertama kali yaitu dengan pendidikan. Tiada jalan lain selain pendidikan. 411 more words

Pendidikan

Gadget Telah Menggeser Peran Orang tua sebagai Pendidik

“Sekarang, anak cucu kita tidak lagi menjadikan orang tua dan guru sebagai satu-satunya sumber informasi dan kebajikan. Mereka lebih banyak mendapatkan semua itu dari gadget dan hp. 579 more words

Bahaya Gadget

Pendidikan Islam

Pendidikan Islam

Wednesday, March 7th, 2012 – Islam, Pendidikan

Artikel Pendidikan Islam – Pendidikan Islam sejak dini sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk perkembangan karakter anak. 458 more words

Pendidikan Islam

6 sifat sahabat Rosulallah

Allah  swt. meletakan kejayaan manusia di dunia dan akhirat pada amal agama yang sempurna seperti yang di bawa oleh rasulallah saw.

Pada saat ini umat islam belum mampu untuk mengamalkan agama secara sempurna. 67 more words

Pendidikan Islam

Ujian Nasional

Jika ada negara lain yang tidak menjadikan ujian nasional sebagai standar kelulusan, sebetulnya kita tidak harus menirunya sekalipun negara tersebut adalah negara yang tingkat pendidikannya terbaik menurut suatu lembaga dunia. 1,294 more words

Pendidikan