a.Pengenalan Penyakit
-Penyakit kusta boleh di kategorikan sebagai penyakit berjangkit secara terus atau secara tidak lansgung.Jangkitan ini bergantung kepada:-
 *Jenis kusta yang dihidapi oleh individu samada yang banyak kuman (MB) atau kurang kuman (PB). 227 more words