Tags » Pepe Smith

Movie Review: Above the Clouds (2014)

Above the Clouds tells the story of a 15-year old Andres who finds himself in post-trauma after the death of his parents during the Typhoon Ondoy’s catastrophe. 523 more words

Movie Review

Above the Clouds: Below Expectations

by Heinrich Domingo

For so long, many have attempted to present the exuding beauty of the Cordillera Mountains. There have been films which captured the heart of Igorot culture but none has succeeded to showcase the place’s visual magnificence more than… 441 more words

Movie Reviews

Pag-akyat Bilang Pagharap sa Tinakasan sa Above The Clouds

Isang pagtakas ang tinatahak na linya ng pelikulang Above The Clouds  ni Pepe Diokno. Ngunit hindi lamang isang diretsong pagtakas kundi pataas ang direksiyong pinili. Para magawa ito, kinailangan munang mailagay ang pangunahing tauhang si Andy o Andres (Ruru Madrid) sa kaniyang pinakamalalim na kalalagyan, ang kamatayan ng parehong magulang na umulila sa kaniya. 1,060 more words

Filipino Film