Tags » Personal Development Articles

शंकर म्हणतो तथास्तु (The Low of Attraction)

शंकर म्हणतो तथास्तु

            प्रत्येक मनुष्याला मनापासून असे वाटते कि ईश्वराने आपल्या सर्व इच्छा व आकांशा पुर्ण कराव्यात. श्री ज्ञानेश्वर माऊली सुद्धा देवाजवळ मागणे मागतात की, “ जो जे वंचील तो ते लाहो प्राणिजात” वास्तविक आपण देवाजवळ मागायचे आणि देवाने आपल्या मागण्या पुर्ण करायच्या अशी व्यवस्था निसर्गाने-ईश्वराने आपल्या जीवनातच करून ठेवली आहे. 17 more words

Personal Development Articles

Why Caring Less Could Mean Caring More

At certain points in your life, you thought to yourself,

I’m not gonna care any more! What do I get for caring so much?

You feel unappreciated and you wonder why you even bother in the first place. 262 more words