Tags » Personal Relationship With God

Daaglikse Dissipel Dinamika

SEëN IN PLAAS VAN VLOEK

Ek hoor nogal dikwels mense wat met my praat oor vloeke wat oor hulle uitgespreek is, en wat dan keer dat hulle seën van die Here beleef of geestelik kan groei. 295 more words

Personal Relationship With God

HOW GOD SPEAKS TO US IN EVERYDAY LIFE, PART 3 by Philip Bell

To put it very shortly and very bluntly: I learnt a lot on the pot!

Moses had an experience which changed his life when he was in the desert; Isaiah had one in the temple and Amos up in the hills; and Jesus when his cousin John dipped him under the water of the river Jordan. 750 more words

Philip And God

Daaglikse Dissipel Dinamika

VOORSPOED

“Dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here vreugde vind, daaroor nadink reg deur die nag en die dag. Hulle is soos bome wat naby ʼn stroom water geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie droog word omdat dit te min water kry nie. 356 more words

Personal Relationship With God

Daaglikse Dissipel Dinamika

KUIER

“Nadat Hy hulle laat gaan het, het Hy die berg opgegaan om te bid.” – Markus 6:46

Die Jode het ʼn baie gemaklike en gerieflike godsdiens beoefen. 352 more words

Personal Relationship With God

Kingdom Business

Does anyone besides me go through seasons when attending church services on a regular basis seem difficult, to say it nicely?  If you have not guessed, I am constantly surrounded by numerous faith-believing people, mostly Christian but not all.  492 more words

Spiritually Speaking

Daaglikse Dissipel Dinamika

Vader

Om oor God te praat as “Vader” was vir die Jode ‘n vreemde konsep. Hy is aangespreek op Sy name, of bloot as “God”. Die enigste konsep wat die Jode gehad het oor God wat naby aan hulle is, was die verbondsark wat in die Tabernakel gestaan het. 604 more words

Personal Relationship With God

A Personal Relationship with God

God’s Spirit gives us liberty from bondage to the flesh, the world and Satan (Galatians 3:13-14; 2 Corinthians 3:17). There is no condemnation for sin, because we are now in Christ (Romans 8:1). 321 more words

Union With Christ