Permohonan e-G Tukar boleh dicapai melalui laman web http://apps.emoe.gov.my/epgo mulai 1 hingga 30 September 2009.