Tags » PHAP LUAT

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VIỆC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI NHƯ THẾ NÀO ?

  1. Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

     Cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại… 1,446 more words

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MỘT HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI LÀ GÌ ?

 

Theo quy định tại điều 11 Nghị định 35/2006/NĐ-CP, trong trường hợp các bên lựa chọn áp dụng luật Việt Nam, hợp đồng nhượng quyền thương mại… 1,900 more words

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI LÀ GÌ ?

Trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển và mở rộng các mạng lưới kinh doanh, các thương hiệu uy tín, danh tiếng  trên thị trường cũng như tạo ra các sân chơi cho sự gia nhập các phương thức kinh doanh mới từ nước ngoài vào Việt Nam hay từ Việt Nam ra nước ngoài, đáp ứng nhu cầu của một bên chủ thể muốn phát triển hệ thống kinh doanh của mình, thu lại lợi nhuận cao mà không phải mất nhiều vốn đầu tư , chi phí quản lý và một bên chủ thể còn non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, muốn kinh doanh theo phương thức an toàn và thu lại nhiều lợi nhuận mà không phải mất thời gian, công sức khởi nghiệp xây dựng lại một thương hiệu riêng, đáp ứng nhu cầu trên hoạt động nhượng quyền thương mại ra đời dưới sự điều chỉnh của pháp luật thương mại và sự quản lý của các cơ quan chức năng giúp các bên có nhu cầu tiến hành ký hết các hợp đồng nhượng quyền thương mại để xúc tiến việc kinh doanh và hợp tác lâu dài dựa trên phương thức… 1,297 more words

THỦ TỤC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO ?

Bước một: Đề nghị giao kết hợp đồng, khi có nhu cầu vay vốn, bên vay vồn phải gửi đến tổ chức tín dụng các giấy tờ sau: 1,470 more words

ĐỂ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG THÌ CẦN NHỮNG ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ GÌ ?

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN thì điều kiện tiến hành giao kết hợp đồng tín dụng như sau:

Thứ nhất, khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. 1,371 more words

GS Phan Đình Diệu góp ý về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 tại Hội nghị ủy ban Trung ương Mặt trận Tồ quốc Việt nam ngày 12 tháng 3 năm 1992

GS Phan Đình Diệu góp ý về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 tại Hội nghị ủy ban Trung ương Mặt trận Tồ quốc Việt nam ngày 12 tháng 3 năm 1992…

6,659 more words

Chính Trị

CÓ BAO NHIÊU LOẠI HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG ?

Hợp đồng tín dụng về bản chất là những hợp đồng cho vay tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Tuy nhiên, không phải hợp đồng vay tài sản nào cũng là hợp đồng tín dụng mà chỉ gọi là hợp đồng tín dụng trong trường hợp bên cho vay là các tổ chức tín dụng, trong đó chủ yếu là các ngân hàng. 4,027 more words