Dư âm từ hôm phở cuốn vẫn làm mình nhớ và thi thoảng lên cơn thèm. Chỗ bánh phở còn lại từ hôm làm đó đủ cho nhà mình có một bữa phở xào no nê vào hôm sau. 428 more words