Tags » Photo Gallery » Page 2

ගාල්ල නගරයේ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනේ විශේෂ අවස්ථා காலி நகரில் இடம்பெற நிகழ்வின் சில சிறப்பம்சங்கள்

“පළාත් පාලන දේශපාලනය තුළ කාන්තා සහභාගිත්වය ශක්තිමත් කිරීම” ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවේ පළමු වැඩසටහන ගාල්ල බස් නැවතුම්පොල අසලදී සාර්ථක ලෙස අවසන් විය. මෙම වැඩසටහන සඳහා ගාල්ල පරිසර සුභ සාධක සංගමය සහ මානව ශක්ති පදනම අප හා සම්බන්ධ විය. වැඩසටහන සඳහා ගාල්ල නගරයේ කාන්තාවන් දැඩි උනන්දුවකින් සහභාගිව අත්සන් පලකය මත  සිය අත්සන සටහන් කරමින් මෙම අරමුණ වෙනුවෙන් සහය ප්‍රකාශ කළ අයුරුද දැකිය හැකි විය. වැඩසටහනේ විශේෂ අවස්ථා පහතින්….

முதல் நாளாக இன்று “உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் பெண்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்திடுவததை வலியுறுத்தல்” – பிரச்சார நிகழ்வானது காலி  நகரில் பேருந்து நிலையம்  அருகில் முற்பகல். சிறப்பாக நடைபெற்றது . இதன் நிமித்தமாக அப்பிரதேசத்தில் பெண்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும்  இந்த கையெழுத்து யாத்திரையில் கலந்து கொண்டதுடன் தமது கையெழுத்துகளையும் பதிவு செய்து இவ்யாத்திரையை மேலும் மெருகூட்டினர் . இப்பிரதேசத்தின் மக்கள் அனைவரும்  எங்களுடன் இனைந்து ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் அனைவரையும் இந்நிகழ்வில் பங்குபற்ற ஊக்குவித்தனர் .இந்நிகழ்வின் முதலாம் நாள் வெற்றியுடன்  இனிதே ஆரம்பித்து இப்பயணம் மேலும் சிறப்பாக நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது .

Photo Gallery

අත්සන් ව්‍යාපාරයේ සමාරම්භක උත්සවයේ විශේෂ අවස්ථා -கையொப்ப யாத்திரை ஆரம்ப விழா - The opening ceremoney campaign project

විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය, කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශය සහ පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යංශය හා ඒකාබද්ධව සිදුකරනු ලබන “පළාත් පාලන දේශපාලනය තුළ කාන්තා සහභාගිත්වය ශක්තිමත් කිරීම‍‍‍” ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය  2017 ජනවාරි මස 17 වන දින පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා ගරු අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ මිහිලක මැදුර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය. මෙම අවස්ථාව සඳහා නෙදර්ලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරිය සහ ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා තනාපතිවරයා ඇතුළු සම්භාවනිය අමුත්තන් රැසක් එක්විය.

உள்ளூராட்சி அரசியலில் பெண்களின் பங்களிப்பினை வலுப்படுத்தும் நிகழ்வு இனிதே பண்டாரநாயக்க நியாபகர்த  மண்டபத்தின் மீளக்கமேதுர மண்டபத்தில் 17.01.2017 அன்று நடைபெற்றது . இந்நிகழ்வுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சர் பைஸர் முஸ்தபா அவர்களும் நெதர்லாந்து மற்றும் ஜெர்மனி நாட்டின் இலங்கைக்கான தூதுவர்களும் கலந்துகொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.இந்நிகழ்வு பெண்கள் மற்றும் சிறுவர் அலுவல்கள் அமைச்சினதும் உள்ளூராட்சி அமைச்சினதும் இணைதலின் சார்பில் நடாத்தப்பட்டது

Photo Gallery

What a no car day in London would look like

High pollution leaves us longing for empty street views of the Capital 216 more words

London

People's Choice 2017: The Best, Worst and Dwayne Johnson-iest Moments

Ah, the People’s Choice Awards, aka “the one night a year where Hollywood reacts positively to what the rest of the country thinks,” as this year’s host, Joel McHale, noted at the top of Wednesday’s broadcast. 168 more words

CBS