Tags » Photoshop Tutorials

Hướng dẫn thiết kế pano quảng cáo bằng Photoshop

Video photoshop tutorials này mình chia sẻ với các bạn về hướng dẫn thiết kế bảng hiểu, Hướng dẫn thiết kế pano quảng cáo bằng photoshop cs6… 9 more words

Photoshop Tutorials

Video hướng dẫn hiệu ứng ảnh với Square Brush - Photoshop tutorial


Video photoshop tutorials này mình chia sẻ với các bạn thủ thuật photoshop, hướng dẫn tạo hiệu ứng ảnh với Square Brush bằng photoshop CS6… 10 more words

Photoshop

Video tạo hiệu ứng cho ảnh với Splash Brush bằng photo

Video photoshop tutorials này mình chia sẻ với các bạn về Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng với Splash Brush bằng photoshop, ở đây mình sử dụng photoshop CS6… 50 more words

Photoshop