Tags » PHR

პანსიონატები - ადამიანების იზოლირების პრაქტიკა

“ხანდახან, არ მეძინება, მინდა, რომ გარეთ ვიყო და ცას ვუყურო, მაგრამ ღამე აუცილებლად მაძინებენ კონკრეტულ საათზე. დილითაც აუცილებლად უნდა ავდგე და აუცილებლად ის ვჭამო, რასაც გვიმზადებენ და იმ დროს როცა ეს მათ სურთ. მე თვითონ მინდა გადავწყვიტო ხოლმე, რა მინდა, როდის და ვისთან ერთად”…

“ბავშვობაში მქონდა ასეთი ოცნება, სკოლაში მესწავლა, მერხთან ვმჯდარიყავი თეთრი მაისურით, ხელი ამეწია და გაკვეთილი მომეყოლა. მერე კარგად ვისწავლიდი და მედდა გავხდებოდი”..

უყურეთ PHR-ის მიერ მომზადებულ ვიდეორგოლს – “პანსიონატები – ადამიანების იზოლირების პრაქტიკა”.

ვიდეორგოლი მომზადებულია პროექტის ფარგლებში – “შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა ჯგუფის ინკლუზია საქართველოში”. აღნიშნული პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციების “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” და DisabilityRightsInternational (DRI) მიერ, USAID ფინანსური მხარდაჭერით.

The Paint Pain: Dropzone finished

So I came around to finish the last remaining models for my PHR army. Gratulations it is now one of my few completly painted armies :) Hooray. 140 more words

Wargaming

Tutorial Day

So the teaching session was a sucess, both guys loved the game and want another. One of my friends already has PHR so he used those and the other friend used his Scourge. 248 more words

Hawk Wargames

Screener cổ phiếu tuần 11.11

Kính gửi quý vị.

Sóng Đô Năm Trăm đã qua? Có thể nói như vậy, về mặt tâm lý, đây là quan điểm riêng của chúng tôi về sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ liên quan đến biến động giá cp trên TTCK niêm yết VN. 2,212 more words

Vietnam

Shaltari Run Out

Took my Shaltari for a run out today, suffered a hard defeat at the hands of the PHR sadly. My tactical inexperience with the new force really shone through while my opponent made some solid tactical choices at the right moments to utterly wipe the floor with me. 24 more words

Dropzone Commander

NIHR Public Health Research (PHR) Programme – new commissioned calls deadlines 5th December 2016 and 25 April 2017

The Public Health Research (PHR) Programme funds research that evaluates non-NHS interventions intended to improve the health of the public, and reduce inequalities in health.  The scope of the programme is multi-disciplinary and broad, covering a range of public health interventions. 33 more words

News