Tags » Pílula

Liminar

Descobri hoje
Para a justiça e para a psicologia
Sou doente enfermo
Paciente transtornado
E por isso
Preciso de tratamento
Remediação

Coberto hoje
Para morto amanhã 109 more words

Poemas

Vic bid for $5b war machines

{“contentType”:”NEWS_STORY”,”id”:{“value”:”bcecb5c021e731945dab3af1c243d2cf”,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/content\/v2\/bcecb5c021e731945dab3af1c243d2cf”},”originId”:”fc77ba00-75ae-11e7-871e-8e4788c2d377″,”origin”:”METHODE”,”channel”:”NONE”,”title”:”Vic bid for $5b war machines”,”subtitle”:”Land 400 plan to build war machines in Victoria and deliver jobs bonanza”,”description”:”

THOUSANDS of jobs would be secured for Victoria under a state government-backed bid to build a $5 billion army war machine fleet locally.“,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/link\/bcecb5c021e731945dab3af1c243d2cf”,”paidStatus”:”PREMIUM”,”originalSource”:”Herald Sun”,”creditedSource”:”Herald Sun”,”subscriptionSummary”:”A BID to build a $5 billion army war machine fleet in Victoria could deliver thousands of jobs and help fill a manufacturing hole left by car industry closures.”,”originalAssetId”:”fc77ba00-75ae-11e7-871e-8e4788c2d377″,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2017-08-01T03:46:16.000Z”,”dateLive”:”2017-07-31T13:59:00.000Z”,”customDate”:”2017-07-31T13:59:00.000Z”,”dateCreated”:”2017-07-31T05:13:27.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”thumbnailImage”:{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”4437c3c9d41c3a6a2e5713a279318173″,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/4437c3c9d41c3a6a2e5713a279318173″},”originId”:”crop-0b1dcd6406527fe94cc06d9456fbee67″,”origin”:”METHODE”,”title”:”An image of Patria AMV35. 4,728 more words

HS State News And Galleries

Aborti në kushte shtëpiake, praktika që po frekuentohet nga shumë gra dhe vajza.


Aborti nuk kryhet vetëm në maternitet e vendit dhe klinikat e çertifikuara për këtë qëllim siç referojnë edhe shifrat zyrtare, por edhe në kushte shtëpiake. Realiteti që përpiqet të mbahet I fshehur nga shumë vajza të reja për të ruajtur privatësinë e plotë , ka rënë në sy të mjekëve gjinokologë të cilët po përballen me pasojat e aborteve në tilla rrethana, Mjekja obster – gjinekologe Mimoza Keta thekson se një numër i konsiderueshëm abortesh po kalojnë jashtë sistemit shëndetësor falë disa tabletave që tregtohen nën dorë nëpër farmaci… 392 more words

Lajme