Tags » . Po

Przepowiednia?

Czy to zrobione w Katowicach na pograniczu Bogucic i Zawodzia zdjęcie okaże się przepowiednią? Czy Grzegorz Tobiszowski zakończy ten wyścig na 1 miejscu, a Tomasz Tomczykiewicz skończy objazd?  

Polityka

Our Cruise around the Med

Saturday 12th September 2015

Southamption  At Sea

 The beginning of our adventure

After a rather disappointing breakfast at the Southampton Holiday Inn we made our way to the Mayflower Terminal to be told that the ship had arrived late and the luggage would not be loaded until 11:00. 3,161 more words