Tags » Pooku

దెంగు దెంగు పూకు పగల దెంగు ఈ రోజు నా పూకు నీదే దెంగు దెంగు - 6

మా నాన్న మోకాళ్ల మీద పాక్కుంటూ వచ్చి నా సళ్లు నోట్లోకి తీసుకొని

చీకుతున్నాడు. నాకు అదొక త్రిల్ల్ గా ఉంది. నేను సోఫాలో రెలాక్స్ గా కూర్చుని మా

డాడీ తో సళ్లు చీకించుకుంటున్నాను.

FAMILY SEX STORIES

గొప్పేలే అతిగా పొగడకండి మీ మొడ్డకు దిష్టి తగులుతుంది -family sex- 1

సుందర్ రావు ఒక బాగా ఉన్న వాడు. మంచి ఉద్యోగం. ఆయన వయసు 48. ఆయన

భార్య పేరు సునంద. వయసు 45. వాళ్లైద్దరికీ ఒక కొడుకు మదన్వయసు 20

కూతురు రాధిక 23.. కూతురికి పెళ్లి అయింది.

FAMILY SEX STORIES

పూకు మీద ముద్దు పెట్టరు అమ్మ నాన్న

అమ్మ నాన్న మంచి కసిగా దెంగించుకుంటున్నారు అబ్బా అనుకున్న నాకు సుల్ల లేచి పొఇంది అలనే చూస్తూ ఉన్నను అమ్మ మొకాళ్ళ దగ్గర మడిచి పుకు బాగ తెరిచేటట్టు పడుకుంది నాన్న అమ్మ మొకాళ్ళ కిందనుండి మంచం మీదకి చేతులు వేసి పూకు లొ సుల్ల పెట్టి దెంగుతున్నాడు దెబ్బ దెబ్బకి అమ్మ కాళ్ళు కదులుతున్నై అమ్మ కాళ్ళకి ఉన్న పట్టిలు సొవుండ్ బలే ఉంది మంచి స్త్రొక్ పదుతుంది ఆ దెబ్బ దెబ్బకి తపక్ తపక్ మని సౌండ్ వస్తుంది నాన్న మంచి స్పేడ్ గా దెంగుతున్నడు ప్రతి దెబ్బకి తపక్ తపక్ మని సౌండ్ వస్తుంది నాకు అప్పుడు అర్దం ఇనది మొన్న రాత్రి అంకుల్ గాడు కూదా అమ్మని ఇలానే దెంగి ఉంటాడు అందుకే ఈ సౌండ్ వచింది అనుకున్నౌ అల కొంత సేపు దెంగి యాంగిల్ మార్చరు అమ్మ కాళ్ళు నాన్న భుజాల మీద వేసి దెంగుతున్నాడు దెబ్బ దెబ్బకి అమ్మ చిన్న చిన్న సౌండ్ చేస్తు కొపరేట్ చేస్తుంది అల కొంత సేపు దెంగి మళ్ళి యంగిల్ మార్చారు ఈసరి అమ్మని పైకి ఎక్కమన్నడు నాన్న పైకి ఎక్కి సుల్లని పుకు లొ పెట్టుకుని ఊపడం మొదలు పెట్టింది అమ్మ. ఆమ్మ నాన్న రసాలు తొ తడిచి నాన్న సుల్ల మెరుస్తుంది అమ్మ ఎగరెసి ఎగరెసి కొడుతుంది చాలా స్పీడ్ గా దెంగుంతుంది నాన్న క్రిదనుండి అమ్మ సళ్ళు ని పట్టుకుని బాగా పిసికేస్తున్నడు అమ్మ అభ్భా అది అలగే పిసకండి హ హ ఛిదిపేయండి ఇస్ ఇస్ ఇస్ అంటూ యే మగాడు కూడ ఇల ఊపలేరేమొ అన్నంత స్పీడ్ గా దెంగుతుంది నాన్న సళ్ళ ముచికలు నలుపుతున్నడు అమ్మ ఇంకా కసిగా దెంగి దెంగి నాన్న మీదకి పడిపొఇంది నాకు అర్దం ఇంది అమ్మ కర్చెసుకునదని నన్నకి కుడ కారి నట్టు ఉంది వాళ్ళ మంచం మీద తడి అనది ఇంక అక్కడె ఉంతె వళ్ళు చుస్తరేమొ అని వచి నేను పడుకునను ఒక టెన్ మినిట్స్ తరవాత అమ్మ నేను పడుకున్న గదిలొకి వచి నన్ను చుసింది నేను నిద్దర పొతున్నట్టు నటిస్తు కన్ను చిన్నగా తెరిచి చుస్తున్నాను. వీడు ఇంక లేవలేదు అంది నన్నతొ ఎంటి అంత కార్చవ్ ఆ దుప్పటి చుడు ఎంత తడిసిందొ అంది నెను ఒక్కడినే కార్చానా నువ్వు కార్చలేదా అన్నడు రావే ఇంకొసారి చేసుకుందాం అన్నడు నాన్న వీడు పడుకుని చాలా సేపు ఇనది లెగుస్తాడు చుస్తే బాగొదు రత్రికి చెసుకుందాం తెల్లవార్లు దెంగు అంది అంత సేపు నావల్ల కాదు బాబు ఎదొ రెందు సార్లు దెంగ మంటె ట్రయ్ చేస్తాను అన్నడు అలాగేలె బాబు నీ ఇష్తం వచినట్టు గా దెంగు అంది రాను రాను నీకు దెంగులాట పిచ్హి పెరుగుతుందె అన్నాడు ఎంటొనండి ఈ మద్య చుట్టు ప్రక్కల వళ్ళంతా కూర్చుని మాట్లడుకుంటుంటే అన్ని దెంగులాట విషయాలే చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళు చెప్పిన మాటలు విన్న కాడనుండి పూకంతా బాగా దురదగా ఉంటుంది కసిగా దెంగించుకొవాలి అనిపిస్తుంది అంది. ఎమి మాట్లడుకుంటారె మీరంతా కుర్చుని అన్నడు నాన్న ముందు రాత్రి వాళ్ళ మొగుడు ఎలా దెంగాడొ చెపుతారు అలా చెపుతుంటె అక్కడే లంగా ఎత్తి పూకు పగల దెంగించుకొవాలి అనిపిస్తుంది అబ్బ బలే కసిగా దెంగించుకుంటున్నరు వీళ్ళంతా నువ్వు ఉన్నవ్ ఒక్కసారి కార్చి పడుకుంటవ్ నాకు కారిందొ లెదొ కూడా చుడవ్ ఎంటి లెగుస్తుంది అంది అమ్మ నువ్వు ఇంత పచ్హిగా చెపుతుంటె నాకు టిమ టిమ లడుతుందె ఎంటీ అబ్బయ్ గారికి కొత్త పూకు ఎమన్న కావాలా ఎంటి అంది అమ్మ వద్దులె వళ్ళు ఎమి చెప్పరొ నాకు చెప్పవే అన్నడు రాత్రికి చెపుతాలే అంది అమ్మ. ఒహూ రత్రికి మంచి రంజు గా దెంగిచుకుంటారన్నమాట అనుకున్నను రాత్రి ఎప్పుడవ్వుద్ద అని ఎదురు చుస్తున్న సాయంత్రం 8.00 అనది అమ్మ స్త్నానం చెసి టవల్ కట్టుకుని గది లూకి వచింది నెను ఆ ముందు గదిలొ కుర్చుని చదువ్ కుంటున్న నేను ఇటు తిరిగి ఉన్నాను కదా అని అమ్మ అద్దం ముందు నుంచుని టవల్ తీసేసింది నాముందు ఉన్న అద్దం లొ నుండి అమ్మ రూం లొ ఉన్న అద్దం చాలా బాగా కనబడుతుంది అమ్మ పుర్తి నగ్నం గా ఉంది పూకు మీద ఆతులు లేవు సళ్ళు బాగా పెద్దవి తొడలు మాత్రం నున్నగా తెల్లటి తెలుపుతొ మెరుస్తున్నయ్ బొడ్డు చాలా లొతుగా ఉంది అమ్మ సళ్ళు ని ఒకసారి నొక్కి వదిలింది ఫొడర్ డబ్బ తీసి పూకు మీద బాగా రసింది సళ్ళు కి కూడా బాగా పట్టించింది సంకల్లొ అలగె వల్లంత బగా పట్టించింది అమ్మ అలా చేస్తుంటే నా సుల్ల రాడ్డు లా ఇపొఇంది దానిని నొక్కుకుంటూ సీన్ చూస్తున్నాను అమ్మ జాకీట్ తీసి వెసుకుని పెద్ద సళ్ళని దానిలొకి కుక్కింది ఆతర్వాత లంగా వేసుకొకుండా చీర కట్టింది లంగ లేకుందా చీర కట్టడం వల్ల అమ్మ తొడలు చీర పైనుండి చాలా బాగా కనిపిస్తున్నయ్ అమ్మ చల చలా సెక్సి గా కనబడుతుంది.అమ్మ రడి ఐన తర్వాత నా రూం లొకి వచింది నేను అల్లనె చుస్తూ ఉన్న ఎంటి కన్నా అలా చూస్తున్నావ్ అంది ఈరొజు నువ్వు చాలా బాగున్నావ్ అన్నాను ఈరొజేనా రొజూ బాగుంటం లేదా అంది ఏమొనమ్మ ఈరొజు మాత్రం బలేఉన్నావ్ రొజు ఇలాగె తయారు అవ్వు అమ్మ అన్నాను సరే కానీ అన్నం తిందాం రా అంది నాన్న వస్తారు కదా అందరం తిందాం అన్నాను మీ నాన్న వచేటప్పటికి లేట్ అవుతుందేమొ అన్నం తినెసి పడుకొ నాన్న అంది అమ్మ నాకు విషయం అర్దం ఇనది సరే నమ్మ పెట్టె ఈరొజు మా ఫ్రెండు వాళ్ళ ఇంటికి రమ్మన్నాడు అన్నా తినేసి వెళతాను అమ్మ అన్నను ఎందుకు రా అక్కడికి ఇక్కడికి అంది అమ్మ మళ్ళి నేను వెళ్తనమ్మ అన్నను సరే నీ ఇష్టం అంది అమ్మ మా మంచి అమ్మ అని అమ్మని ముద్దు పెట్టుకుని అన్నం తినేని బయటకి వచే టప్పుడు సందులొ డొర్ కీ తీసుకుని వచ్హాను. మా నాన్న ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే నేను మా ఇంటి సందులొ కి వెళ్ళను సందు అంతా చీకటి గా ఉంది నేను కిటికి నుండి లొపలికి చుసాను నాన్న లుంగీ కట్టుకుంటున్నారు అమ్మ వంట గదిలొ ఉంది వీడు ఏడి అన్నారు నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాడు అంది అమ్మ ఈ టైం లొ ఏంటి అన్నారు వాడు రాత్రికి రాడు అక్కడే ఉంటాన్నడు అంది అమ్మ మరి తలుపులు వేసేయనా అన్నారు నాన్న వేసేయండి బయట పనేమి లేదు అంది అమ్మ నాన్న తలుపులు వేసేసి వంట గదిలొకి వెళ్ళి యేమే మద్యానం ఏదో చెపుతాను అన్నవ్ కదా చెప్పవే అన్నారు ఐదు నిముషాలు ఆగండి వాడు కూడా లేడు కదా రాత్రంతా చెప్పుకుందాం అంది సరే తొందరగా రా అని బెడ్ రూం లొకి వచారు నాన్న కొంచెం సేపటికి అమ్మ కూడ వచింది. ఏంటే ఈరొజు ఇంత అందంగా తయారు అయ్యవ్ అన్నారు మీరేగా రాత్రికి అలా దెంగుతాను ఇలా దెంగుతాను అన్నారు కదా అందుకే ఇలా రడీ అయ్యను అంది అమ్మ ఒహొ వాడిని కూడ అందుకే పంపేసావా అన్నారు నాన్న నేనేమి పంపలేదు వాడే వెళ్ళ్తాను అన్నాడు మన పనికి కూడా అడ్డు ఉండడని ఒకే అన్నాను అంది అమ్మ.ఇతే రాత్రంతా జాగారానికి రడీ ఐపొయావా మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం అంటు అమ్మని మీదకి లాకున్నరు నాన్న వక్క సారే లాగే సరికి నాన్న మీద పడింది అమ్మ వెంటనే అమ్మ సళ్ళు పట్టుకుని గట్టిగా పిసికారు అమ్మ అబ్బా ఇస్స్ అంది అబ్బా చిదిపేయండి నలపండి అబ్బా అది అలా పిసక్నడి ఒహ్ ఒహ్ అని గట్టిగా అరుస్తుంది ఎంటే అంత గట్టిగా అరుస్తున్నవ్ పక్కన వాళ్ళు వింటే బాగొదు అన్నారు పక్క వాళ్ళు కుడా ఊరు వెళ్ళారు అంది ఈరొజు మనకి ఎవరు అడ్డు లేరన్న మాటా అని అమ్మ చీర లాగేసారు ఇప్పుడు లంగా జాకెట్ మాత్రమే అమ్మ ఒంటి మీద ఉన్నవి నాన్న వెంటనే అమ్మ జాకెట్ తీసేసారు అబ్బ అమ్మ లొపల బ్రా వేయలేదు తెల్లటి సళ్ళు బయట పడ్డయ్ సుపర్ గా ఉన్నయ్ అవి ముచికలు రెండిటిని పట్టి లాగి వదిలారు నాన్న అబ్బా నలపరా వాటిని అంటుంది అమ్మ నాన్నని ఒరెయ్ అనటం నేను ఇప్పటి వరకు వినలేదు అలాగేనే నా కసి లంజా నీకు ఏమి కావాలొ అడిగి చేఇంచుకొ అన్నారు వాళ్ళ మాటలు విని నేను షక్ అయ్యను అమ్మని లంజా నటున్నరేంటి అనుకున్నను నాన్న అమ్మ సళ్ళు పట్టుకుని బాగా నలిపి పిసికేస్తున్నరు అమ్మ గట్టీ గట్టీ గా ములుగుతుంది అలా కొంచెం సేపు చేసి లంగా ముడి విప్పరు నాన్న ముడి తీయగానే లంగా కింద పడిపొఇంది అమ్మ ఇప్పుడు ఫుల్ న్యుడ్ గా ఉంది గది లొ ట్యుబ్ లైట్ వెలుతురులొ అమ్మ తెల్లటి ఒంటి మీద నూలు పొగు కూడా లేకుండ ఉండటం చూసి నా సుల్ల లేచింది దానిని నలుపుకుంటూ లొపలికి చూస్తున్నను ఎంటేయ్ ఆతులు ఎప్పుడు గీసావ్ అన్నరు నాన్న సాయంత్రం గీసాను నీతొ కొత్త గా చెయించుకొవాలని అంది కొత్తగానా ఎంటెయ్ అది అన్నారు మన పక్కన ఇంటి వాళ్ళు అంతా వాళ్ళ మొగుళ్ళ తొ పూకు నాకించుకుంటున్నారు ఆ విషయం విన్న కాడ నుండి నాకు అలా నాకించు కొవాలని ఉంది బాగా నాకరా నా పూకుని అంది అక్కడ ఎలా నాకలె అన్నారు ఆకు మీద తేనె వేసి నాకుతారుగా అలానె నాకి పెట్టరా బాబు ముందు పైన నాకు తారంట ఆతర్వాత నాలికితొ పు గొల్లిని కెలికి నాలికిని సూది గా చేసి బొక్క లొ పెట్టి తిప్పాలంట అప్పుడు బలే మజాగా ఉంటుందంట ఒకసారి నాకు కుడా అలా చెయరా అంది అమ్మ నువ్వు ఇలా చెపుతుంటే నాకు చేయలనిపిస్తుంది ఎందుకు ఆలస్యం రా అని అమ్మ ని మంచం మీదకి లాగి అమ్మ తొడలు వెడల్పు చేసారు అబ్బా అమ్మ పూకు బలేఉంది నీ పూకు చుస్తుంటేనే నొరు ఊరుతుందే అంటూ పూకు మీద ముద్దు పెట్టరు అమ్మ నాన్న తల మీద చేయి వేసి బాగా నొక్కెస్తుంది పూకు పైకి నాన్నకి ఊపిరి ఆడక పైకి లేచి అమ్మ తొడలు బాగా వెడల్పు చేసారు అమ్మ పూకు బాగా విచుకుంది నాకు లొపలి సీను అంతా బలే కనిపిస్తుంది నెను మాత్రం ఎవ్వరికి కనపడను అమ్మ పూకుని నాకడం స్తార్ట్ చేసారు నాన్న అమ్మ గట్టిగా గాలి పీలుస్తు రక రకాల స్యొండ్ చేస్తుంది అమ్మ పూకు నాకు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది నాన్న అమ్మ పూకు పైనుండి కిందకి కింద నుండి పైకి బాగా నాకుతున్నరు అలా నాకేటైం లొ పు గొల్లి బయటకి వచింది పనిలొ పని దానిని కుడా చీకేస్తున్నరు నన్న అలా చేసేసరికి అమ్మ గట్టి గట్టిగా కేకలు పెడుతూ రొప్పుతుంది నాన్న మాత్రం అమ్మ పూకు వదలటం లేదు మంచి కసిగా నాకేస్తున్నరు.
అమ్మొ అమ్మొ ఒరెయ్ నాకు ఐపొతుందిరా అది అది అక్కడే కెలుకు అబ్బ అబ్బ స్ స్ స్ హ హ అని గట్టిగా ఒక కేక పెట్టి ఆగి పొఇంది ఏమయింది అని నెను చూసని అమ్మ పూకు లొనిండి తెల్లటి రసం కారుతుంది నాన్న ఆ రసాన్ని కూడా వదలటం లేదు దానిని కూడా బాగా నాకి అప్పుడు పైకి లేచరు ఏముందె నీ పూకు రసం బలే మజా వచిందే నాకుతుంటె నీకు ఎల ఉంది అన్నరు ఏమి నాకావు రా స్వర్గం చుపించావ్ మొదటి సారే ఇంతలా నకేసావ్ ఎంటి అంది ఏమొనే మొదలు పెట్టే వరకు నేనుకుడ వద్దు అనుకున్నను మొదలెట్టినతర్వాత ఇంకా ఇంకా నాకాలి అనిపిస్తుంది బలె ఉందె నీ పూకు రసం అన్నరు దానిని మేము పూకు పాయాసం అంటాము ముద్దుగా అంది అమ్మ ఇతె మళ్ళి కావాలె నీ పాయాసం నువ్వు నాది రుచి చూసావ్ మరి నేను చుడొద్దా అంది అమ్మ నీపూకు నువ్వు ఎలా నాకుతావె అన్నరు నాన్న ఒరెయ్ నా ముద్దుల మగడా నాపూకు నాకను నీ మడ్డ కుడుస్తా అంది ఇదేంటి మళ్ళి కొత్తగా అన్నరు చెప్పానుగా ఈరొజు అన్ని కొత్త కొత్తవి రుచి చుపిస్తానని అంది అమ్మ సరే ఇతె చూపించూ ఆ రుచెంటొ చుద్దం అన్నరు నన్న అమ్మ అప్పటికె బాగా పైకి చేచి న నాన్న సుల్ల ని చెత్తొ పట్టుకుంది కిందకి ఒంగి సుల్ల మీద చర్మం పైకి లాగింది నన్న ఎర్ర బాల్ బయటకి వచింది దానిమేద ముద్దు పెట్టింది నన్న ఒక్కసారె అదిరి పడ్డరు ఇంకొసారి ముద్దు పెట్టి బాల్ ని నొట్లొ పెట్టుకుంది నన్న కళ్ళు మూసుకుని హ హ స్ స్స్స్స్ స్స్ హొ హొ అంటున్నరు అమ్మ అలా అలా సుల్ల మొత్తం నొట్లొ ప్ట్టుకుని చీకుతుంది ఆల్రడీ ఎలా చీకాలొ అమ్మకి తెలుసు కదా బాగా చీకుతుంది సుల్ల బయటకి తీసి కిందనుండి పైకి నాకుతుంది ఇంక కేకలు పెట్టడం నాన్న వంతు ఇనది అలా నాకుతూ కిందకి వచ్చి నాన్న బాల్స్ ని నొట్లొ పెట్టుకుంది ఒక్కసారే కదిలి పొయారు అమ్మ బాల్ ని చీకుతుంది అలా చెస్తుంటె నాన్న మాత్రం తట్టుకొలేక పొతున్నరు మెలికలు తిరిగి పొతున్నరు అవి వదిలి మళ్ళి సుల్ల నొట్లొ పెట్టుకుంది ఇంక నాన్న ఆగలేక అమ్మ నొటినే పూకనుకుని దెంగుతున్నట్టుగా ఊపుతున్నరు అలా కొంచెం సేపు ఊపి గట్టిగా అరచి ఆగి పొయారు నాన్న కి కుదా కరిపొఇనట్టు ఉంది అమ్మ మాత్రం ఇంకా నాన్న సుల్ల చీకుతూనే ఉంది మొత్తం రసమంతా చీకి పైకి లేచింది ఏంటే ఇప్పటి వరకూ ఇంత సుకాన్ని వదిలేసామా నువ్వు బాల్స్ ని చీకుతున్నప్పుడు అబ్బా నెను ఆగలేక పొయాను తెలుసా ఇంకా ఇలాంటి కొత్త రకాలు ఇంకా ఏమన్న వున్నయా అన్నరు నాన్న.
పద ముందు కడుకుని వద్దాం అంది అమ్మ సరె పద అంటూ ఎటాచ్డ్ బాత్రూం కి వెళ్ళారు అక్కడ నవ్వులు వినిపించాయ్ కొంచెం సేపటికి అమ్మ పరిగెత్తుకుని గదిలొకి వచింది వెనకాలే నాన్న కూడా వచరు ఎంటి ఆ అల్లరి బాత్రూం లొ అంది అమ్మ మా ఫ్రెండ్ వొకడు బాత్రూం లొ వాడి పెళ్ళన్ని దెంగుతాను అని అన్నాడు అది నేను కుడా ట్రై చేద్దం అని అన్నరు అవునా మీరు అలా చెపింది బలే ఉంది ముందు ఒక సారి ఇక్కడ దెంగు మళ్ళి కడుకుంటాకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ట్రై చేద్దం అంది అమ్మ అల్ల నేసరికి నాన్న సుల్ల మళ్ళి లేచి నుంచుంది అమ్మ దానిని చెతితొ పట్టుకుని ఆడించడం మొదలు పెట్టింది అలా కొంచెం సేపు చెసి మళ్ళీ నొట్లొ పెట్టుకుంది ఈసారి నాలుక బయట పెట్టి సుల్ల మొత్తన్ని నొట్లొకి పెట్టుకుంది నాన్నకి కళ్ళ తొ సైగ చేసింది ఇంకా లొపలికి తొయ్యమని నాన్న లొపలికి నెట్టారు అఫ్ఫుడు బయట ఉన్న అమ్మ నాలుకతొ నాన్న బాల్స్ ని కెలుకుతుంది అల్ల చేస్తుంటే నాన్నికి మాత్రం చెప్పలేనంత సుకాన్ని పొందుతున్నరు గట్టిగా మూలుగుతూ సుల్లని అమ్మ నొట్లొ ఊపుతున్నరు ఆ సీన్ చుసేసరికి నాకు కారిపొఇంది అలా కొంచెం సేపు చేసుకుని సుల్ల బయటకి తీసింది అమ్మ ఇంక రారా నాదాంట్లొ పెట్టు అంది అమ్మ ఉమ్ము తొ నాన్న సుల్ల అంతా తడిగా ఉంది కింద ఉంట్టవా పైనా అని అడిగారు కింద ఉంటాను అంది అమ్మ సరే అని అమ్మ కళ్ళు మద్యలొకి మడిచి పూకు బాగా కనిపించేటట్టుగా పడుకుంది నాన్న అమ్మ కాళ్ళ మడ్య లొకి చేరి సుల్లని అమ్మ పూకు మీద పెట్టి రుద్దారు. పూకు విడతీసి బొక్కలొ పెట్టి ఒక్కసారే బలంగా తొసారు అమ్మ హ అని గట్టిగా అరచింది ఎంటాపెట్టడం అంది అమ్మ ఎంత గుల ఎక్కించావ్ మరీ ఇలాగైన పెట్టకపొతే ఎలా అన్నరు సరే ఇంక ఊపు అంది అమ్మ మొత్త సుల్లని బయటకి తీసి మళ్ళీ ఒక్కసారే లొపలికి నెట్టారు చచాన్రోయ్ అని గట్టిగా అరచింది అమ్మ నాన్న మాత్రం ఇవేమి పట్టించు కొకుండా అల్లాగే ఎగరేసి ఎగరేసి కొడుతున్నరు సుల్ల మొత్తం పూకు లొపలికి వెళ్ళి మళ్ళి బయటకి వస్తుంది అలా చాల స్పీడ్ గా ఊపుతున్నరు అలా ఊపుతున్నప్పుడు అమ్మ నాన్న వీపు మీద చేతులు వేసి గట్టిగా హత్తుకుంటుంది కింద ఇద్దరి పూకు సుల్ల కలుస్తున్నప్పుడు అమ్మ గాజులు పట్టీల సౌండ్స్ అమ్మ మూలుగుల మరియూ నన్న గాలి పీల్చుకునే సౌండ్స్ థొ ఆ గది అంతా నిండిపొఇంది నేను మాత్రం కళ్ళు ముయకుండా చుస్తున్నాను కళ్ళు ముస్తే ఎదైనా మిస్స్ అవుతానేమొ అని..అల్ల కొంచెం సేపు దెంగించుకుని పైకి లీచి నాన్న మంచం మీద పడుకున్నరు అమ్మ నాన్న మీద పడుకుని పూకు లొ సుల్ల పెట్టుకుని ఊపడం మొదలు పెట్టింది నన్న కింద ఉండి అమ్మ స్ళ్ళను పట్టుకుని పిసుకుతున్నరు అమ్మ కింద స్పీడ్ పెంచింది బాబొయ్ నాన్న ఊపిన దనికంటే చాలా స్పీడ్ గా దెంగుతుంది అమ్మ తప తప తప మని సౌండ్స్ వస్తున్నయ్ అల ఒక పది నిముషాలు దెంగి నాన్న మీద పడుకుండి పొఇంది కొంచెం సీపు ఎమి మాట్లడలేదు ఆతర్వాత ఇద్దరికీ ఒకేసారి బలే కారింది కదా అంది అమ్మ ఇలాంటి సుకం మన పెళ్ళి ఐనప్పటినుండి ఎప్పుడు లేదు అంది అమ్మ అవునే ఈరొజు చాలా బాగా దెంగించుకున్నాం అన్నారు అప్పుడె అలా అనేయకండి ఇంకా తెల్లరడనికి చాలా టైం ఉంది అంది అమ్మ అంటే మళ్ళి చేసుకుందామా అన్నారు చెప్పను గా ఈరొజు జాగారమే అని అంది అమ్మ.4

FAMILY SEX STORIES

పక్కింటి అంకుల్ నైట్ డ్యూటీకి వెళ్ళినపుడు

ఈ అనుభవం కూడా నేను విజయవాడ దగ్గరలో వున్నపుడు జరిగింది ఒక రోజు సాయంతరం నేను office nundi vacchi bayataku వెళ్తున్నాను పక్కింటి గోడ దగ్గర నుండి ఒక అమ్మాయి నన్ను అదే పనిగా చూస్తున్నది ఎవరా అని చూస్తే కొత్తగా ఆ ఇంట్లో దిగినట్లుంది నేను కళ్ళు ఎగర వేఅసను తను నవ్వింది మనిషి చాల బాగుంది కాని సన్నము చిన్న చిన్న సళ్ళు చిన్న గుడ్డ తో వుంది నేను ఇంత వరకు దెంగిన వాళ్ళు మంచి సైజు లున్న వాళ్ళు కానీ ఈమె సన్నము గా వుంది సరేలే దీనిని కూడా వదలొద్దు అనుకున్నాను ఒకసారి దెంగి చూద్దాము సన్నటి వాళ్ళతో ఎలా వుంటుందో చుద్దమను కున్నాను ఇక అదే పని లో వుంటే రెండు రోజుల్లో చిక్కింది ఆరోజు రాత్రికి ఇంటికి రమ్మంది రాత్రి 9 గం లకు దాని గోడ దూకాను నేను రావటానికి వీలుగా తను తలుపు తీసి ఉంచింది తన పేరు కూడా నాకు తెలియదు పేరు తెలియ కుండ నేను తన పూకు దెంగాను నేను లోపలి వెళ్ళగానే తను తలుపు వేసింది తన భర్త ఎక్కువగా నైట్ డ్యూటీ చేస్తాడట లోపలి వెళ్ళగానే దానిని దగ్గరకు లాక్కుని సళ్ళు నలిపాను నిదానము తొందర ఎందుకు అన్నది అలాగే నిన్ను ఈరోజు నిదానముగానే దెంగుతాను అన్నాను మొదటగా తన చీర తీసాను తన సళ్ళను ఆపలేక జాకెట్ ఇబ్బంది పడుతున్నది జాకెట్ పై నుండే ఒక సన్నును కొరికాను తను నా షర్టు తీసింది నేను తన జాకెట్ తీసేసాను ఒక్కసారిగా రెండు సళ్ళు బయట పడ్డాయి కొత్త పిట్ట నాకు పడిందని చాల సంతోష పడ్డాను ఇక నా పిసుకుడు మొదలు పెట్టాను కాసేపు తన సళ్ళను చపాతీ పిండి పిసికి నట్లు నలిపేసాను నేను పిసికిన కొద్ది అవి నన్ను ఇంకా రెచ్చ గొట్టు చున్నవి నిదానముగా తన లంగా బొండు తప్పించాను లంగా కిందకు జారిపోయింది అప్పుడు తన శరీర అందాలన్నీ బయట పడేసరికి నాకు కళ్ళు తిరిగింత పని అయింది సన్నగా వున్నా చాల బాగుంది బలే ఆడదాన్ని దేన్గుతున్నాను కదా అనుకున్నాను రసికత వున్న మగవాడు ఎవరైనా నా అదృష్టానికి అసూయ పడవలసిందే ఈలోపు తను నా ప్యాంటు జిప్ తప్పించింది ఇద్దరమూ డిస మొలతో వున్నాము నా మొడ్డ నిటారుగా లేచి వుంది నా మొడ్డ తన పూకు పై బాగాన గుచ్చు కుంటుంది తన పూకు నుండి వెచ్చని ఆవిర్లు తగులు చున్నాయి నా మొడ్డ కూడా వెచ్చగా కాలి పోతుంది తను నా మొడ్డ పట్టుకుని అమ్మో ఎంతుందో అంది ఈరోజు నీ పూకు పచ్చడేలే అన్నాను నీతో ఎప్పుడు దేన్గుంచు కుందామనే నేనూ చూస్తున్న అంది నేనూ తన పూకు పై చేయి వేసాను ఎప్పుడు దేన్గుతావా అన్నట్టుంది పూకు పై కాసేపు రుద్దాను పూకు పెదాలతో ఆడుకున్నాను నా వేలుని పూకు లోకి తోసాను తను ఆనందముతో ఊగిపోయింది నిదానముగా నా పెదాలతో తన పూకు పై ముద్దు పెట్టాను నా నాలుక తో క్లితరిస్ పై కాసేపు నాకాను తర్వాత నా నాలుకను లోపలి కి జోప్పించాను తన పూకులో రసాలు వూరటం మొదలైపోయింది వూరిన రసాలను నేనూ జుర్రుకుంటున్నాను ఇక తను ఆగలేక పోయింది అమ్మో నన్ను చంపెస్తున్నవురా నా రంకు మొగుడా ఏమి దేన్గుతున్నవురా నా లంజోడ అంది నీ యమ్మ నీ పూకు బలే వుందే నిన్ను దెంగి దెంగి వొదిలి పెడతనే నా లంజ అన్నాను దేన్గుకోర నీ ఇష్టం నన్ను దెంగి దెంగి కడుపు చేయరా అంది అట్లాగేనే ఈరోజే నీకు కడుపు వస్తుంది అన్నాను కుమ్ముకోర నీ లంజని నీ లంజను అవ్వటము ఎంత అదృష్టం రా అంది నా పూకు రడి అయిందిరా దెంగర నీ మొడ్డను తోయ్యర నా పూకులో అంది నేనూ నా మొడ్డ తో దాని పూకు పై కాసేపు రుద్ది నా మొడ్డ ని తన పూకు లోకి ఒక్క తోపు తోసాను అమ్మో సచ్చాను రా అంది అప్పుడే ఏమి అయిందే ఇక నిన్ను రోజు చంపుతానే అన్నాను ఇక నేనూ నా కుమ్ముడు మొదలు పెట్టాను తపా తపా దాని పూకులో నా మొడ్డ పైకి కిందికి కదులు తుంటే చాల లయబద్దమైన సౌండ్ వచ్చు చున్నది నా దెబ్బకి అది పెద్ద పెద్ద కేకలు వేసింది ఏమే నా లంజా ఎలా వుందే నా దెబ్బ అన్నాను ఇంత వరకూ ఇట్లాంటి దెబ్బ తగల లేదురా కుమ్మర అంది నేను రెట్టించిన వుత్శాముతో కుమ్ముతున్నాను నా దెబ్బలికి దాని దిమ్మ తిరిగి పోవుచున్నది అమ్మో అయిపోవుచున్నదిరా ఒర్ నా పూకు మొనగాడ ఇంకా కుమ్మరా ఇక నేను కుమ్ముతుంటే దానికి అయిపొయింది నా మొడ్డ దాని పూకు రసము తో తడిసి పోయింది ఒక నిమిషము తర్వాత నేను కూడా దాని పూకులో కార్చేసను అలాగే దాని పై కాసేపు ఉండిపోయాను తను కూడా చాలాసేపు మత్తుగా ఉండిపోయింది ఎలా వుంది అన్నాను చాల బాగుంది అన్నాను నేను వెళతాను అన్నాను చాల సేపు అయింది కదా అని వచేసాను మరుసటి రోజు నా పెళ్ళాం వూరు వెళ్ళింది నేను తనను ఒక 15 రోజులు తనను బాగా కుమ్ముకున్నాను

Pooku

త్వరగా దించరా… నీ గూటాన్ని… నా పుకులో అంటూ… -8

త్వరగా దించరా… నీ గూటాన్ని… నా పుకులో అంటూ… -8
కనిపించిన మొడ్డనల్లా చీకడానికి… అయినా పూకు నాకడానికి… మొడ్డ కుడవడానికి అనుభవం ఎందుకురా కన్నా… నోటి నిండా మొడ్డ ఉంటే చాలు అదే అలవాటు అవుతుంది… అంటూ మరలా కొడుకు మొడ్డ నోటి నిండా కుక్కుకుంది… సునీతకుఊపిరి ఆడటం లేదు… మధ్య మధ్యలో కొడుకు మొడ్డను నోట్లో నుండి బయటకు తీసి ఊపిరి తీసుకుని మరలా నోటి నిండా కుక్కుకొని చీకుతూ… కిరణ్ ఎలా ఉందిరా నేను నీ గాడిద మొడ్డ చీకుతుంటే… అంది సునీత. హమ్మ్… అమ్మా… సమ్మగా ఉందమ్మా… నువ్వూ నా మొడ్డ కుడుస్తుంటే… అబ్బా… స్స్స్… హహా … కుడవవే… అమ్మా… ఇంకా బాగా నా మొడ్డ కుడువు.. బజారు లంజ లాగ… నా మొడ్డ మొత్తం నీ నోటినిండా పెట్టుకుని కుడువు… అంటూ మత్తుగా మూలుగుతున్నాడు… కిరణ్. సునీత చీకుడుకూ… కిరణ్ మొడ్డ ఇంకా లావేక్కింది… సునీత… మ్మ్ …అంటూ మూలుగుతూ తలను కిందికి పైకి ఊపుతూ మొడ్డ చీకుతూ … వట్టలనుసవరదీస్తుంది… ఉమ్మ్… అమ్మా… చాల బాగుందే నీ చీకుడు…చీకవే రంజుగా… నీ రంకు మొగుడు సుల్లి… అంటూ మూలుగుతున్నాడు… కిరణ్. సునీత మొకం ఎర్రబడింది… కిరణ్ వట్టలను పిసుకుతూ… ఆబగా మొడ్డ గుడుస్తూ… మొడ్డ రసాలను తాగాలని ఆత్రంగా గుడుస్తుంది… తాగవే… ముండా… తాగు నా మొడ్డ రసాలను… అంటూ… సునీత తలను గట్టిగా పట్టుకొని… నోటిని… పూకును దెంగినట్లు దెంగుతున్నాడు… కిరణ్. సునీత కు గొంతు లోపలివరకు దిగుతుంది కిరణ్ మొడ్డ… ఉపిరి ఆడటం లేదు… కిరణ్ మొడ్డ కారుతున్న రసాలను జుర్రుకుంటుంది… కిరణ్… హః… అమ్మా.. నాకు అయిపోయిందే… కడుపు నిండా తాగవే… నా మొడ్డ రసాన్ని నీయమ్మా … అంటూ కార్చుకున్నాడు. సునీత… కిరణ్ మొడ్డ లోనుంచి కారుత్తున్న వెచ్చటి… కమ్మటి రసాన్ని మొత్తం తాగేసింది… చివరి బొట్టుని కూడా వదలకుండా… మోడ్డను చీకి… నాలుకతో పెదాలకు అంటిన కొడుకు రసాన్ని లోపలికితీసుకుంటూ… తృప్తిగా కొడుకుకేసి చూసి… అబ్బా.. ఎంత రుచిగా ఉందిరా నీ మొడ్డ రసం… నీ రసం నాకు బాగా నచ్చింది నాన్న… ఎంత కార్చావో…నాకు కూడా కడుపు నిండిందిరా … నీ మొడ్డ రసంతో… అంది సునీత కైపుగా… కిరణ్ సునీత మొకం పైన చేతులు వేసి ప్రేమగా పైకి లేపి… తన నుదిటి పైన ముద్దుపెట్టుకున్నాడు… ఎలా ఉంది నాన్న… మీ అమ్మ… నీ మొడ్డ చీకితే… బాగుందా కన్నా… నీకు నచ్చిందా.. అమ్మ నోటిలో కార్చడం… అని గుసగుసగా అడిగింది సునీత… కిరణ్ ను. కిరణ్ తన చేతులను వెనక్కి పోనిచ్చి… అమ్మ పిర్రలపై వేసి పిసుకుతూ… మ్మ్మ్… అమ్మా… చాలా బాగుందమ్మా… నీ నాలిక నా మోడ్డపైన… నాట్యం ఆడుతుంటే… కసేక్కినదమ్మ… రోజు ఇలా నా మొడ్డ చీకి… నా రసాలు జుర్రుకోవే…. నా బలిసిన గుద్దల మమ్మీ… అంటూ సునీత గుద్దలు గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు… సునీత… కిరణ్ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకుంటూ… నా బంగారు తండ్రి… అమ్మ గుద్దల పిచ్చోడా… అమ్మ అంటే ఎంత ప్రేమరా కన్నా నీకు… ఇలానే… రోజు నీ మొడ్డ చీకి… నీ మొడ్డ కార్చే గంపెడు రసాలను కడుపు నిండా జుర్రుకుంటానురా… నువ్వు కూడా అనవసరంగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కార్చకుండా… అమ్మ నోట్లోనే కార్చాలి… అమ్మకు కడుపు నిండా నీ రసం తాగించాలి సరేనా అంది… సునీత. సరే ఆమ్మా… నువ్వు చెప్పినట్లే… నా రసాన్ని నీ నోట్లోనే పోస్తానే నాముద్దుల లంజ అమ్మ…అంటూ… గట్టిగ సునీతను వాటేసుకొని నలుపుతున్నాడు…
కొంచంసేపు… ఇద్దరూ ఒకరి కౌగిలిలో ఒకరు నలిగిన తరువాత… సునీత… కిరణ్ కౌగిలి నుండి విడిపోయి…దా… నాన్న… ఇద్దరం కలిసి స్నానం చేద్దాం… అంటూ కిరణ్ మొడ్డను పట్టుకుని… బాత్రూంలోకి గుంజుకు పోయింది… సునీత… కిరణ్ బొచ్చు కుక్కలా… అమ్మ వెంట బాత్రూం లోకి నడిచాడు. సునీత షవర్ ఆన్ చేసింది… ఇద్దరి మీద చల్లటి నీళ్ళు పడుతున్నాయి… ఇద్దరి వొళ్ళు జలదరించింది… సునీత…. సబ్బు తీసుకుని… కొడుకు మొడ్డ మీది తోలుని వెనక్కి లాగి … గుండుని శుబ్రంగా కడిగి…ముసి ముసిగా నవ్వుతూ… కిరణ్ చేతికి సబ్బు ఇచ్చి తను వెనక్కు తిరిగింది… వీపు రుద్దమన్నట్లుగా… అలా తను వెనక్కి తిరిగి కాస్త ముందుకు వొంగగానే… బోర్లించిన కుండల్లాంటి అమ్మ పిర్రలు ముందుకు తోసుకువచ్చి… మళ్లీ నిగుడుతున్న కిరణ్ మోడ్డకు మెత్తగా ఆనుకున్నాయి…కిరణ్… అబ్బా… ఎం బలిసి ఉన్నయే నీ పిర్రలు అనుకుంటూ… తన మోడ్దని సునీత పిర్రల సందులోకి దోపాడు… సునీత తన పిర్రలని మరి కొద్దిగా వెనక్కి నెట్టి మత్తుగా మూలిగింది. కిరణ్… సబ్బుని అమ్మ వీపు మీద రుద్దుతూ నడుమును ముందుకు వెనక్కి అడిస్తున్నాడు… సునీత కొద్దిగా వెనక్కి తిరిగి… రేయ్… ఇప్పుడేగా నా నోట్లో గంపెడు కార్చావు… అప్పుడే నీ బుజ్జిగాన్ని లేపుకొని వెనుక ఆనిస్తున్నావు… అది మొడ్డా ఇంకేమన్నన… అప్పుడే అంతలా నిగిడింది… చూస్తుంటే ఇక్కడే వొంగోబెట్టి… వెనుక నుంచి ఎక్కేలా ఉన్నావే… ముందు నా పూకు,గుద్దా శుబ్రంగా కడిగి స్నానం చేపించు… అంటూ తన పిర్రల్ని బాగా వెనక్కి తోసింది… సునిత తన పిర్రలను వెనక్కి తోయడంతో… కిరణ్ దడ్డు… సునీత రెండు పిర్రల చీలికలొ ఉన్న చిన్న కుంతలో కొద్దిగా దూరింది …కెవ్వు మని అరిచి… వంగున్నది కాస్త నిలబడి… కిరణ్ ను వెనక్కి నెట్టి… దొంగ ముండ కొడకా… నా చిట్టి గుద్ద బొక్కలో… నీ రోకలిబండా పెడితే… నా గుడ్డా చినిగి పోతుందిరా… వేళ్ళతో దెంగి పెద్దది చెయ్యరా అంటే… అప్పుడే నీ బారటి మొడ్డ పెడతావేంటిరా… లంజా కొడకా… నా గుద్దగతేంకావాలిరా…నీ యమ్మని దెంగా అని అరిచింది… కిరణ్ కు అప్పుడు తెలిసింది… తన మొడ్డ అమ్మ గుద్దలొ దురబోయిందని… సారి అమ్మా… నువ్వు వొక్కసారి… నీ గుద్దని వెనక్కి నెట్టగానే… అది దారి తప్పి అందులో దూరిందమ్మ… క్షమించు అంటూ … మల్లి సునీత నువెనక్కి తిప్పి వొంగమన్నాడు… సునీత… ప్రేమగా కిరణ్ ను ముద్దుపెట్టుకొని… నా బంగారు తండ్రి… అమ్మ చెప్పి నట్లు విని… అమ్మను ఇరగ దెంగాలిరా… కన్నా… అని అంటూ… ముందుకు వొంగి లాట్రిన్ కుండి అంచులను పట్టుకుని… తన గుద్దని కిరణ్ మొడ్డకు తగిలించింది… రెండు కాళ్ళు విడదీసింది. కిరణ్ తన నిగిడి ఉన్న మోడ్డను నలుపు కుంటూ… తన రెండు వేళ్ళని నోట్లో పెట్టుకుని… వేళ్ళతో ఊముని తీసుకొని… సునీత గుద్ద బొక్క పైన రుద్దుతూ… దొంగ ముండా… ముద్దోస్తుందే నీ గుద్ద బొక్కా…వేలు కూడా దూరనంతా టైటుగా ఉందే..లంజా … నీ బొక్కా… తొందరలోనే దీన్ని ఇరగ దెంగుతానే… నీయమ్మా…లంజాకాన … తెగ బలిసి… కొవ్వెక్కి కొట్టుకుంటున్న నీ బొక్కల తీట తీరుస్తనే … నా రంకు ముండా అంటూ…తన మొడ్దని సునీత పూకు పెదాలపైన ఆనిచ్చి… పూకు చీలికలో తిప్పుతూ…ఒక్కసారి గట్టిగా తోపుతోసాడు… మెత్తని పూకు రెమ్మల్ని చీల్చుకుంటూ కిరణ్ మొడ్డ మొత్తం… సునీత పుకులోకి దిగి అడుగున ఎక్కడో తగిలింది… అమ్మో… అబ్బా… మంటారా …ఇంత లోపలికి నా మొగుడు కూడా దిగెయ్యలేదు… నా పూకు చినిగి పోతుందిరా… గాడిద మొడ్డ కోడాక… అమ్మా… అబ్బా… బొడ్డు వరకు దిగిందిరా… లంజా కొడకా… అబ్బా… ఇంత మోటుగానా దెంగేది… అంటూ అరిచింది… సునీత. వెంటనే కిరణ్ … ఏమే… లంజా… నీ పుకులో నా మొడ్డ ఎమన్నా మొదటిసారి పెట్టాన… నీ అమ్మను దెంగా… బాగా దెంగిచ్చుకోవే… ముండా… ఎంత బాగుందే… నీ పూకుదెంగుతుంటే… రంజుగా ఉందే.. నీ అమ్మా… నీ పిర్రలు కండపట్టి ఎంత మెత్తగా ఉన్నాయే … పిర్రలు ఎత్తి బాగా దెంగిచ్చుకోవే… నా ముద్దుల మమ్మీ… అన్నాడు కిరణ్. ఆ మాటలకూ సునీత పిర్రలు ఎత్తి ఎత్తి దింపుతూ…ఊ కానివ్వురా… నా ముద్దుల కొడకా … వెనుకనుంచి నా పూకుని… నీ మొడ్డతో కుక్కలా విరగదెంగరా…. నీయమ్మా లంజా కోడాక అని పచ్చిగా తిడుతూ …అబ్బబ… హహ … ఇస్స్ … అమ్మో…. ఎం దెంగుతున్నావ్ రా … నా పూకు ను … అబ్బా … ఎంత బాగుందిరా… నీ దెంగుడు… నీ బారటి సుల్లిని కన్న తల్లి చిట్టి పూకు లోకి తోసి విరగదెంగరా … స్స్… అబ్బా … ఒరేయ్ … నీయమ్మ … కుక్కను దెంగినట్లు… ఏమి డెంగు తున్నావురా… సంకర జాతి కుక్క ముండా కొడకా … ఆ …ఆ … అది … అలాగే కుమ్మరా… ఉమ్మ్ … దెంగరా నా కుత్తని నీ కుక్క మొడ్డతో అంటూ తన ముడ్డిని కొద్దిగా పైకెత్తి వెనక్కితోయసాగింది. కిరణ్… రెచ్చిపోయి… తన మొడ్డను బాగా వెనక్కి లాగి వేగంగా ఆగకుండా… అమ్మ అడుగు తగిలే వరకు… వెనుకనుంచి ఇరగ కుమ్ముతున్నాడు… తపక్… తపక్ అని శబ్దం వస్తుండగా…కుక్కలా… ఇరగదెంగుతున్నాడు… సునీత ను. స్స్… అబ్బా… ఊమ్మ్…ఏం చేస్తున్నావురా నన్ను… చచ్చిపోతున్నానురా… స్స్స్ …ంమ్మ్ … ఆ … అలా ఆడించు … మ్మ్ … హా … చాల సుకంగా ఉందిరా … అబ్బా … నీ రోకలి బండ నాలో ఎక్కడో తగులుతుందిరా … ఏపూకులో నుంచి పుట్టావో… ఆ పూకునే ఇరగ దెంగు తున్నావురా … కన్నా … మ్మ్ … అదీ … అలాగే కొట్టు… నా దిమ్మ అదిరేలా దెంగు..అబ్బా… నీ మొరటు దెంగుడుకు… అల్లాడి పోతుందిరా నా చిన్ని పూకు … ఇన్ని రోజులుగా దానికి పట్టిన బూజు దులపరా… నీయమ్మా …ఈ అమ్మ ఇక నుంచి నీకు బానిసరా… నువ్వు చెప్పినట్లే వింటుందిరా … నీ మొడ్డ నా గోల్లికి తగిలి నన్ను మత్తెక్కిస్తున్దిరా… అహ్హ్… అమ్మా…. కానీయ్… నాకు కారేలా ఉంది… ఇంకా గట్టిగా దెంగరా నా చిట్టి తండ్రి … అంటూ పెద్దగా అరుస్తూ… తన పిర్రల్ని వెనక్కి నెట్టి తన కామ రసాలను భళ్ళున కార్చుకుంది… సునీతా పూకంతా… తను కార్చిన రసాలతో రొచ్చు రొచ్చు గా ఉంది… కిరణ్ మొడ్డ ఇంకా సులువుగా దిగుతుంది… కిరణ్ అమ్మ పిర్రలను గట్టిగా పుట్టుకొని… వెనుక నుండి కుమ్ముతున్నాడు… అలా పది నిముషాలు… అమ్మ ను దెంగి… తనకు కారిపోతుంది అనగా.. తన మొడ్డను అమ్మ పుకులోనుంచి బయటకు తీసాడు… అబ్బా… చచ్చానురా… లంజ కోడాక… అలా ఒక్కసారే తీసావేంటిరా… నీ గాడిద మొడ్దని…ముండా కొడకా… నొప్పి లేచిందిరా… అయీనా కార్చకుండానే తీసావేంటిరా… నీ బంగారు మోడ్డని అంటూ పచ్చిగా మూలిగింది… నా మొడ్డ రసాలను నీ నోట్లో పోద్దామనే… నా ముద్దులా లంజ అమ్మా… చూడు నా మొడ్డ నీ రసాలతో మెరుస్తూ ఎంత ముద్దోస్తూ ఉందో… నా మొడ్డకు అంటిన నీ పూకు రసాలను …జుర్రుకోవేలంజకాన… అన్నాడు…కిరణ్… అమ్మను… సునీత… నిల్చొని కిరణ్ వైపు తిరిగి… అబ్బబా … ఎం ముద్దోస్తుందిరా నీ మొడ్డ… అంటూ మోకాళ్ళ పైన కూర్చొని… తన బారటి నాలికను బయటకు తీసి… కిరణ్ మొడ్డకు అంటుకున్న తన కామ రసాలను నాకి… కిరణ్ మొడ్డను పట్టుకొని పైకి లేపి కింద కారిన రసాలను… కిరణ్ వోట్టలను… కింది నుండి పై వరకు నాకుతుంది… అబ్బ… ఎం నాకు తున్నావే… నా రంకు ముండా … నాకు అలాగే నాకు… స్స్స్ … ఆ … అమ్మా … నీ యమ్మని దెంగా … నా గోల్లిదానా … నాకవే ముండా … అని పచ్చిగా మూలుగుతున్నాడు… కిరణ్… అబ్బా కిరణ్ … నీ మొడ్డను నీటుగా… నాకానురా… ఇప్పుడు కార్చరా … నీ మొడ్డ రసాన్ని అమ్మ నోట్లో… … అంటూ తన నోటిని పెద్దగా తెరిచి… కిరణ్ మొడ్డ రసం కోసం ఆవురు… ఆవురుమని… ఎదురుచూస్తూ ఉంది… సునీత… అబ్బా… ఎంత పెద్దదే నీ నోరు … ఎన్ని మొడ్డలు పెట్టిన పట్టేలాఉందే … నీ యమ్మా;;; కొడుకు మొడ్డ రసం కోసం … కప్పలా తెరిచినా నీ నోట్లో నా మొడ్డా … నీ యమ్మా… మొగుడు చచ్చినా… నీ పూకులో తీట తగ్గలేదే… కన్న కొడుకు తోటే… రంజుగా దెంగించు కుంటున్నావే… బజారు లంజా … అంటూ పచ్చిగా తిడుతూ … తన చేతితో మొడ్డను పట్టుకొని ముందుకు వెనక్కి కొట్టుకుంటున్నాడు… అవునురా నేను కొడుకుతో దెంగిచ్చు కొనే బజారు లంజనేరా … నా కొడుకు మొడ్డంటే… ఇష్టం అందుకే వాడి దగ్గర పంగచాచాను … అబ్బా … కార్చరా … లంజా కోడాక… నీ మొడ్డ రసాల కోసం… నీ కన్న తల్లి కాచుకొని కూర్చుంటే … కార్చరా నీయమ్మా … లంజా కొడకా… అంటూ ఒక చేత్తో తన సండ్లు పిసుక్కుంటూ… ఇంకో చేతిని తన పూకు పైన రుద్దుకొని… చేతికి అంటిన తన పూకు రసాలను నాకుతుంది…

FAMILY SEX STORIES

త్వరగా దించరా… నీ గూటాన్ని… నా పుకులో అంటూ… -7

నా వొంటి మీద నీ చేతులు పడగానే… నా పుకులో రసాలు ఊరడం మొదలయ్యాయిరా… అబ్బా సమ్మగా ఉందిరా కిరణ్ నువ్వూ అలా నా పూకు నిమురుతుంటే అంది సునీత మత్తుగా… కిరణ్ మెల్లగా ఒక వేలు అమ్మ పుకులోకి పోనిచ్చి… వేలుతో సునీత పూకు దెంగుతున్నాడు… నీ అమ్మని దెంగ… ఏమి ఆడుతున్నావురా… నా పూకుతో… అబ్బా… స్స్స్స్ … తట్టుకోలేకపోతున్నానురా… కెలుకు… అలాగే… పూకంతా నీ వేలుతో బాగా కెలకరా … గాడిద ముండా కొడకా … ఒక్క వేలుకాదురా … అన్ని వేళ్ళు పెట్టి కెలకరా… అబ్బా స్స్స్స్ … నాన్నా … ఎం సుకపెడుతున్నావురా ..’నీ ముద్దుల అమ్మని … అంది సునీత కైపుగా… కిరణ్… తన నాలికతో అమ్మ శరీరాన్ని నాకుతూ మోకాల్లపైన కూర్చొని…బొడ్డు చుట్టూ నాకుతూ… తన నాలుకను బొడ్డులోపలికి దూర్చి కెలుకుతున్నాడు… ష్స్ …హ్ … అబ్బాబ్బా… చంపేస్తూన్నావ్ రా … లంజా కొడకా … స్వర్గం కనిపిస్తుందిరా … అంటూ ములుగుతుంది సునీత. కిరణ్… మెల్లగా తన తలను కిందికిదించాడు… అమ్మ పూకు నల్లని ఆతులతో కప్పిఉంది…. తన రెండు చేతులతో అతులను పక్కకు జరిపాడు, బాదాం పప్పులా బలిసి ఉన్నా పూకు కనిపించి ఊరిస్తూ ఉంది కిరణ్ ను… అమ్మ పూకులో నుంచి కమ్మటి మధపు వాసన తన ముక్కుకు తగలగానే … కిరణ్ మొడ్డ ఎగిసి…ఎగిసి… పడుతుంది. కిరణ్ తన పెదాలతో పూకును గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు… కిరణ్ పెదాల స్పర్శ తన పూకుకు తగలగానే సునీత వంట్లో నుంచి సెగలు వచ్చాయి… ఉమ్మ్ … అబ్బా అని మూలిగింది… కిరణ్ తన రెండు చేతులతో అమ్మ పూకు పెదాలను విడదీసి తన నాలుకతో రుద్దుతున్నాడు… సునీత స్స్ … హా… అని మూలుగుతూ … కిరణ్ తల మీద చేయి వేసి కిరణ్ మొహాన్ని తన పూకు మీదకు అదుముకుంది… కిరణ్ తన నాలుకను పూర్తిగా బయటకు తీసీ … అమ్మ పూకు చీలికలో దూర్చి నాకుతూ లోపల అంతా కలియ తిప్పుతున్నాడు… సునీత కు పుకులో బాగా జిల పుట్టింది… అబ్బా … అమ్మో … ఏమి దూల పుట్టిస్తున్నావ్ రా కన్నా … కెలుకు కన్నా అలాగే నా పూకంతా నీ బారటి మొడ్డ లాంటి నాలుకతో లోపలికి అంతా పెట్టి కెలకరా … ముండా కొడకా… అంటూ తన పిర్రలను పైకి ఎత్తి.. కిరణ్ మొహాన్ని గట్టిగా తన పూకుకు అదుముకుంది… కిరణ్… అమ్మ పూకులోనుంచి కొంచం కొంచం ఊరుతున్న రసాలను జుర్రుకుంటూ … పూకంతా నాకుతున్నాడు… సునీత కు … వొల్లంత గాలిలో తేలిపోతు… పిచ్చి ఎక్కుతూ ఉంది… తన వొక కాలును కిరణ్ బుజం పై వేసి… కిరణ్ కు అనుకూలంగా తన పంగ విడదీసింది… కిరణ్ తన చేతులను వెనుక నుంచి అమ్మ పిర్రల ఫై వేసి… కండ పట్టి ఉన్న, అమ్మ ఎతైన పిర్రలను పిసుకుతూ… తన మొహాన్ని అమ్మ పూకుకు అదుముతూ … అమ్మ పూకును జుర్రుకుంటున్నాడు. ఇస్స్… ఒరేయ్ లంజ కొడకా … ఎం నాకుతున్నావురా … పూకులో మొడ్డ పెట్టి దెంగకుండానే స్వర్గం కనిపిస్తుందిరా … ఎం నాకుడురా నాన్న నీది … నా పూకు ఆరగదీస్తున్నావురా… రోజంతా ఇలానే నా పూకంతా నాకరా కిరణ్ … అంటూ మూలుగుతుంది సునీత… అబ్బా చాలా బాగుందమ్మా నీ పూకు నాకుతుంటే … ఇంకా … ఇంకా… నాకాలనిపిస్తుంది … అంటూ అమ్మ పూకు నాకుతున్నాడు కిరణ్… నాకరా ఇంకా బాగా నాకు… అమ్మ పూకు గుద్దా నీ సొంతం… ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్లు నాకర … గాడిద మొడ్డ కొడకా అంటూ రెచ్చ గొడుతూ ఉంది సునీత … కిరణ్ ను.
కిరణ్ లేచి నిలబడ్డాడు… అమ్మను కిచెన్ సింక్ పైన కూర్చో పెట్టాడు… సునీత వెనక్కి వాలి… తన రెండు కాళ్ళను మడిచి సింక్ కొనల పైన పెట్టుకొని పంగ చాపింది … ఇప్పుడు తన పూకు గుద్దా కిరణ్ నాకడానికి వీలుగా ఉంది… కిరణ్ అమ్మ పూకు పైన చేయి వేసి నిమురుతూ … అమ్మా … నీ బంగారు పూకు కనపడకుండా ఇంతలా పెంచావేమమ్మ నీ ఆతులను అన్నాడు… చెప్పాను కదరా… మీ నాన్న పోయినప్పటి నుండి ఈ పూకు ఉచ్చ పోసుకోడానికి తప్పా ఇంకా దేనికి పనికిరాదనుకున్నాను. నిన్న రాత్రి నుండి నువ్వు దెంగుతున్నావుగా… ఇంక నీ ఇష్టం ఎం చేసుకుంటావో అంది సునీత… ఉండమ్మా నీ ఆతులు గొరుగు తాను అంటూ … బాత్రూంకు వెళ్లి షేవింగ్ క్రీం, బ్రష్, రేజర్ తెచ్చి … అమ్మ పూకు మీద క్రీమ్ రాసి బ్రెష్ చేసి రేజర్ తో అమ్మ పూకు మీద ఆతులను నున్నగా గోరిగాడు … ఇప్పుడు అమ్మ పూకు తల తలా నున్నగా మెరిసి పోతూ ఉంది… తడి టవల్ తీసుకొని అమ్మ పూకు పైన మిగిలి ఉన్న క్రీమ్ మొత్తం తుడిచి… నీయమ్మ చూడవే లంజా… నీ పూకెంత ముద్దేస్తుందో అన్నాడు కసిగా… సునీత ముందుకు వొంగి చూసి… అబ్బా ఎంత బాగుందిరా నా బుజ్జిముండా… థాంక్స్ రా లంజా కొడకా… నీటుగా గొరిగి నందుకు… ఎప్పుడు ఇలాగే నీటుగా ఉంచురా నా పూకును… అంటూ చేతిని పూకు పైన రుద్దుకొని… ఆ చేతిని ముద్దు పెట్టుకుంది … అబ్బా ఎంత బాగుందో నా బుజ్జిది … కమ్మగా నాకరా కిరణ్… అంది సునీత… ఊమ్మ్ అంటూ … మూలుగుతూ. సునీత… పూకు పెదాలు బాగా లావుగా ఉన్నాయి… పూకు పైన ఉన్న గొల్లి కూడా సన్నజాజి మొగ్గలా పూకులో నుండి తొంగి చూస్తూఉంది … కిరణ్ తన నాలుకను బయటకి తీసి… సునీత గొల్లి దగ్గర నుండి కింద గుద్ద దాక తన నాలుకతో నాకుతున్నాడు… కిరణ్… అమ్మ పూకును ఇరగ నాకుతుంటే… సునీత వంకర్లు తిరుగుతూ తన పిర్రలను పైకెత్తి… కిరణ్ మొకానికి తన పూకును అదుముతూ… ఒరేయ్… దొంగ ముండా కొడకా … నీ నాకుడుతో స్వర్గం చూపిస్తున్నావ్ రా … ఉమ్మ్మ్ … తట్టుకోలేక పోతున్నానురా … అబ్బా … ఊ … నాన్న … అంటూ తన చేతులను కిరణ్ తలపై వేసి పూకుకు వొత్తుకుంది. కిరణ్… పూకంతా కలియ నాకుతూ… అమ్మ ముడ్డి బొక్కపై నాలుకతో తిప్పుతూ నాకుతూ… నాలుకను గుద్ద బొక్కలోకి దుర్చడానికి చూస్తున్నాడు… సునీత… మత్తుగా మూలుగుతూ… పొడవరా కన్నా … నీ నాలికతో నా గుద్దను దెంగరా … ఇప్పటి వరకూ దానిలో ఏమి దూరలేదు… నీ నాలికతో… గునపం లాంటి… బారటి మొడ్డతో దెంగి బోని చెయ్యరా … లంజా కొడకా… అంటూ మూలుగుతూ… రెచ్చగొడుతుంది… సునీత గుద్ద బొక్క చాలా టైటుగా ఉంది…. కిరణ్ నాలిక బొక్కలో దూరటం లేదు … కిరణ్ మెల్లగా ఒక వేలుని… సునీత గుద్ద మీద తిప్పుతూ… మెల్ల… మెల్లగా బొక్కలోనికి దూర్చడానికి… చూస్తూ… అబ్బా… అమ్మా… నీ గుద్ద బొక్క ఎంత చిన్నగా ఉందమ్మా… నా వేలు కూడా దూరటం లేదు అన్నాడు కిరణ్… తన వేలుని సునీతా గుద్దలోపలికి దూర్చుతూ… ఆ బొక్కలో ఇప్పటి వరకూ ఏది దూరలేదురా… అందుకే అంత టైటుగా ఉంది… నువ్వే… నీ బారాటి మోడ్డతో బోని చెయ్యాలిరా … దొమ్మరి లంజా కొడకా.. అంటూ…అబ్బా కిరణ్ అలాగే వేలు పెట్టి… నా గుద్ద బొక్క … వెడల్పు చేయరా … నీ మొడ్డ పెట్టినప్పుడు… నొప్పిలేకుండా దూరుతది…అబ్బా కెలకరా… కిరణ్ నా గుద్దని … నీయమ్మ … అంటూ ములుగుతుంది… సునీత. కిరణ్ .అమ్మ చెప్పినట్లుగా… తన వేలుని అమ్మ గుద్ద లోనికి మెల్ల మెల్లగా దూర్చి… గుండ్రంగా తిప్పుతూ… లోపలికి బయటికి ఆడించి… తన వేలును పూర్తిగా బయటికి తీసి నోటిలో పెట్టు కున్నాడు… అబ్బా… కమ్మగా ఉందమ్మా… నీ గుద్దలో పెట్టిన వేలు చీకుతుంటే… నీ రసాలు తీయగా ఉన్నాయమ్మ … అబ్బా ఎంత బాగుందో అన్నాడు కిరణ్… కన్నా…నాకు బొక్కలు చీకించుకోవాలని గుద్ద దెంగిచ్చుకోవాలని… ఎప్పటి నుండో కోరికరా … మీ నాన్న ఉన్నప్పుడు ఎలాగు ఆ కోరిక తీరలేదు… నీ వల్ల ఇన్నాళ్ళకు ఆ కోరిక తీరింది… సమ్మగా నాకర… గుద్ద పిచ్చోడా … అంది మత్తుగా సునీత. కిరణ్… మల్లి అమ్మ పూకంతా పై నుంచి కిందకి నాకుతూ… వేలుతో అమ్మ గుద్ద దెంగుతూ…అప్పుడప్పుడూ… అమ్మ గుద్దలోనుంచి వేలును తీసి చీకుతున్నాడు… అబ్బా … కిరణ్… అలాగే నాకుతూ … మెల్లగా ఇంకో వేలును కూడా దూర్చి… మమ్మీ గుద్ద దెంగరా లంజా కోడకా…ఇంత సుఖం… ఎప్పుడు పడలేదురా … ఇంకా ఆపుకోలేను రా నీయమ్మా… అమ్మ ని దెంగడానికే పుట్టినట్లు ఉన్నావురా … దొమ్మరి లంజా కొడకా … నాకు… ఇంకా … ఇంకా నాకరా లంబిడికే … అబ్బా… ఊ … ఊ.. సుస్స్ … ఐ పోతుంది … ఆ… అహ్హ్…హ్ …అబ్బా … కిరణ్ … నాకు కారుతుంది రా … నాన్న… అబ్బా… ఊ … ఉమ్మ్ … అంటూ మూలుగుతుంది … సునీత. కిరణ్… సునీత మూలుగులకు రెచ్చిపోయి… అమ్మ…పూకును లోపలికంటా… తన నాలికను జొప్పించి… పూకు లోపలి అంచులను మొత్తం నాకుతూ… ఒక చేతి వేళ్ళతో అమ్మ గుద్ద దెంగుతూ… ఇంకో చేతితో… బాగా నిగిడి ఎగిరి ఎగిరి పడుతున్న తన మొడ్డ నలుపుకుంటున్నాడు… అబ్బా కిరణ్ నాకు ఐపోవొచ్చింది… రా… కుక్కలా ఏమి నాకుతున్నవురా… పిచ్చెక్కిస్తున్నావురా … బాబు… అమ్మా … నాకు కారిపోతుందిరా … నీ నాకుడు తోనే కారిపిస్తున్నావురా… అబ్బా కన్నా… నా పూకులో నుండి కారే… అమృత రసాలను… నీ నోరు పెద్దగా తెరిచి … ఒక్క చుక్క కూడా కింద పడకుండా మింగరా … గాడిద కొడకా… అంటూ ములుగుతుంది… సునీత. కిరణ్… తన నోటిని… పెద్దగా తెరిచి… అమ్మ లో నుండి… కారే రసాలను జుర్రుకోవడానికి చూస్తున్నాడు. సునీత… అబ్బా… ఇస్… ఊ… హాహా … అబ్బా … అంటూ గట్టిగా మూలుగుతూ… బళ్ళున కార్చుకుంది… కిరణ్… అమ్మ పూకులో నుంచి…సుఫ్… సుఫ్ మని దారాలంగా కారుతున్నతెల్లటి చిక్కటి రసాలను అమాంతం మింగేసాడు…పూకులో మిగిలి ఉన్న అమ్మ రసాలను… ఒక్క చుక్క కూడా మిగలకుండా నాలికతో పూర్తిగా నాకి… అబ్బా… ఎంత కార్చావమ్మ… కమ్మగా ఉందమ్మా నీ పూకు రసం… కడుపు నిండింది అమ్మ…ఇక టిఫిన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు అన్నాడు కిరణ్… తన పెదవుల పైన అంటుకున్న అమ్మ రసాలను… నాలికతో నాకుతూ… అవును కన్నా చాల రోజుల నుండి ఉన్న స్టాక్ కదా… లోపల ఉన్నదంతా ఇలాగే కార్పించి జుర్రుకోరా… నా ముద్దుల కొడకా… అంటూ కిరణ్ తలను దగ్గరకు తీసుకొని మత్తుగా ముద్దు పెట్టుకుంది… సునీత. కిరణ్ కూడా అమ్మ తలను పట్టుకొని… అమ్మ పెదాలను… ముద్దుపెట్టుకొని… తన నాలుకను అమ్మ నోటిలోకి పెట్టి… అమ్మ నాలికకు మెడి తిప్పుతూ… అమ్మ పెదాలను చీకుతున్నాడు… సునీతకు హయీగా… ఉంది … కిరణ్ తన నోటిలో నోరు పెట్టి చీకుతుంటే… తను కూడా కిరణ్ పెదాలను జుర్రుకుని… అబ్బా కిరణ్… నాకు కూడా… నీ టిఫిన్ పెట్టరా ఆకలిగా ఉంది… అంటూ కిరణ్ నిగిడి ఉన్న మోడ్డను పట్టుకొని పిసుకుతుంది … సునీత… కిరణ్… అమ్మను మోకాళ్ళ పై కూర్చో పెట్టి… తన నిగిడి ఉన్న బారటి మొడ్డను అమ్మ పెదాలపై పెట్టి రుద్దుతున్నాడు… సునీత… కిరణ్ మొడ్డను పట్టుకొని… మొడ్డ మీద ఉన్న తోలును వెనక్కి లాగి… ఒరేయ్ కిరణ్ … నీ మొడ్డను చూస్తుంటే… బాగా కసి ఎక్కుతుందిరా … ఇంతలావు… పొడుగు మొడ్డ ఇప్పటి వరకు చూడలేదురా… అంటూ… కిరణ్ మొడ్డను ముద్దు పెట్టుకుంది… కిరణ్ మొడ్డ… సునీత మొహం ముందు ఎగిరి ఎగిరి పడుతూ ఉంది… సునీత కిరణ్ మొడ్డలో నుంచి బొట్టు బొట్టుగా కారుతున్న రసాన్ని తన నాలుకపై వేసుకొని నాకుతూ … అబ్బా… తీయగా ఉందిరా నా రంకు మొగుడా… నీ మొడ్డ రసం అంటూ … కిరణ్ మొడ్డను తన నోటిలో మొత్తం కుడుచుకుని చీకుతుంది… అమ్మా… ఎం చీకుతున్నావే… నీ కుత్త నుదెంగా… అమ్మా నీ పూకు నాక… బాగా చీకవే లంజా … చీకు… ఇంకా బాగా చీకు… దొంగ ముండా … అంటూ అమ్మతో తన మొడ్డ చీకించుకుంటున్నాడు … కిరణ్. సునీత … నోటి నిండా అరటి పండు పెట్టుకొని చీకినట్లు చీకుతూ ఉంది కొడుకు మొడ్డ… ఇస్స్… అమ్మా … ఎం చికుతున్నావే … హా… హా … ఎన్ని మొడ్డలు చీకావే లంజా … బాగా అనుభవంఉన్న దాని లాగా చీకుతున్నావు… చీకు అలాగే… నీయమ్మా … అన్నాడు కిరణ్… సునీత కొడుకు మొడ్డను నోట్లో నుండి బయటకు తీసి… నీయమ్మా … లంజ కొడకా … నేను ఏమన్నా బజారు లంజను అనుకున్నావా…

FAMILY SEX STORIES

త్వరగా దించరా… నీ గూటాన్ని… నా పుకులో అంటూ… -6

త్వరగా దించరా… నీ గూటాన్ని… నా పుకులో అంటూ… -6
రాత్రి అంతా నిద్ర పోనికుండా ఇరగదెంగాడే… అబ్బా … స్స్ … ఆ …జీవితంలో మొదటిసారి సుకపడ్డానే…కుల్ల పొడిచివొదిలాడు నా ముద్దుల కొడుకు … అంది సునీత కైపుగా… అబ్బా…అదృష్టవంతురాలివమ్మ…మొగుడు పోయిన … తల్లిని సుకపెట్టే కొడుకువున్నాడు … ఇక మీకు దేనికిలోటు ఉండదు…ఎప్పుడు కావాలి అంటే అప్పుడు కొడుకుతో పడుకోవచ్చు.. ఎలా కావాలంటే అలా దెంగిచ్చుకొవచ్చు… ఇక మీకు ఏ అడ్డూఉండదు అంది పద్మా… సునీతను రెచ్చ గొడుతూ… అవునే వాడి చెయ్యీ మొదటి సారి నామీద పడగానే వావి వరసలు మరిచి పోయి వాడితో పచ్చిగా దెంగిచ్చుకున్నాను అంది సునీత చీర పైనుంచి తోడల్లో వొత్తుకుంటూ… ఆమ్మా… స్స్…వింటుంటేనే వొళ్ళంతా తిమ్మిరిగా ఉందమ్మా…మీ మొగుడు పోయినా కత్తి లాంటి కొడుకును ఇచ్చాడు… కాపురం చేసుకోమని… నా మొగుడు బతికి ఉండగా నన్ను దెంగలేదు… కొడుకును కనలేదు… ఇక నా జీవితం ఇలా పస్తులు ఉండాల్సిందే… అంది పద్మ బాధగా. బాధ పడకే నీకూ సమయం వస్తుందే సుకపడటానికి… అంది సునీత మనసులో కిరణ్ అన్న మాటలు గుర్తుకు వచ్చి… ఎక్కడ ఉన్నాడమ్మా… మీ రంకు మొగుడూ… అని అడిగింది పద్మ పూకులో రసాలు ఊరుతుండగా… రాత్రి అంతా నిద్ర లేదుగా… ఇప్పుడే అలసి పోయి పడుకున్నాడే….అంది సునీత… కొడుకు దెంగిన్ది గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ… అయితే మీ మద్యల నేను ఎందుకమ్మా … త్వరగా పని పూర్తి చేసుకొని వెలుతాను… మీ తల్లీ కొడుకుల రాసక్రీడకు అడ్డులేకుండా… అంది పద్మ నవ్వుతూ… ఛీ… పోవే… నువ్వేమీ మాకు అడ్డుకావులే… నీకు అంతా తెలుసుకదా అంది సునీత చిన్నగా నవ్వుతూ… సరే అమ్మా…అంటూ పద్మ చీపురు పట్టుకొని మేడ పైకి వెళ్ళింది. సునీత మల్లి వంటగది లోకి వెళ్ళింది… తొడల మద్యలో కారుతున్న పూకు రసాలను చీరతో తుడుచుకుంటూ… బెడ్ రూమ్లోకి అడుగు పెట్టిన పద్మ… అక్కడి పరిసరాలను చూసి ఆర్చర్య పోయింది.. మంచం పై కిరణ్ బట్టలు లేకుండా వెల్లకిలా పడుకొనిఉన్నాడు… కిరణ్ మొడ్డ నిగిడి పైకి చూస్తుంది.మంచం పై దుప్పటి చెదిరిపోయి, పువ్వులూ నలిగిపోయి ఉన్నాయ్… వాటిని చూడగానే పద్మ పూకులో తిమ్మిరి మొదలైంది…చీర పైనుంచి కుత్తను రాసుకుంటూ…అబ్బా … వీళ్ళు ఎంత బాగా దెంగిచ్చుకున్నారో…నాకు ఎప్పుడు ఇలాంటి అదృష్టం కలుగుతుందో అనుకుంటూ… చీరను మోకాళ్ళ పైకి లేపుకుని కూర్చొని ఇల్లు ఊడుస్తూ ఉంది. అలికిడికి నిద్ర లేచిన కిరణ్ పక్కకు తిరిగి ఒక కన్ను వోరగా తెరిచి చూసాడు… ఎదురుగా పని మనిషి పద్మ తన గుడారాన్ని పైకి లేపుకొని ఇల్లు ఊడుస్తూ ఉంది. తన తొడల మద్యలో నుంచి పూకు కొంచం కొంచం కనిపిస్తూ ఉంది కిరణ్ కు, పద్మ తొడలు చాలా బలిసి కండపట్టి ఉన్నాయి… వాటి మద్యలో బాదం పప్పులా పద్మ పూకు కనిపించి కనిపించకా ఊరిస్తూ ఉంది కిరణ్ కు… ఆతులు ఈ మద్యనే శుభ్రంగా గొరుక్కొని నున్నగా ఉంచుకుంది… కిరణ్ మొడ్డ ఎగిసి ఎగిసి పడుతుంది.. పద్మ కసెక్కించే శరీరాన్ని చూస్తుంటే .. పద్మను అక్కడే పడేసి కుమ్మాలనిపించింది కిరణ్ కు… నీయమ్మా… యమ కసెక్కిస్తున్నావే …””” , దీనికి పూకు దూల బాగానే ఉన్నట్లుంది… కానీ ఇప్పుడే తొందర పడోద్దు మెల్లగా ముగ్గులోకి దించి అమ్మకు సవతిని చెయ్యాలి అనుకోని…కళ్ళు మూసుకొని నిద్రలోకి జారుకున్నాడు… కిరణ్. పద్మ కిరణ్ ఎగిసి పడుతున్న మొడ్డను చూస్తూ…ఎప్పటికైనా కిరణ్ ను ఎక్కిచ్చుకోవాలి అనుకుంటూ రూమ్ అంతా శుబ్రం చేసి కిందికి వచ్చింది… సునీత పద్మను చూడగానే ఏమైందే అని అడిగింది, పద్మ వాలకం చూసి… అబ్బా… కారిపోయింది అమ్మా… బాబు మొడ్డ చూడగానే… ఎంత లావు ఉందమ్మ… ఇంత చిన్న వయసులో… అంత పెద్ద మోడ్డా … అమ్మ బాబోయి … రాత్రి అంతా ఎలా తట్టుకున్నారమ్మ …ఆ బారాటి మోడ్డను… కుల్ల బొడిచి ఉంటడు… వామ్మో..నిటారుగా నిలబడ్డ మోడ్డను చూడగానే వొల్లంత ఏదో అయిపోయిందమ్మా… అమాంతం నోట్లో కుక్కుకొని చీకాలని పించింది… ఏమి పెంచాడమ్మా… నీ కొడుకు మొడ్డను… పూకులో పెడితే గుద్దలోంచి బయటికి వోచ్చేల ఉంది అంది పద్మ కామంతో కైపు ఎక్కినా కళ్ళతో సునీత వంక చూస్తూ… పద్మ తన కొడుకు మొడ్డను పొగడగానే… సునీత పూకులో తీట మొదలైంది…తన గుల ఆపుకోలేక ఒక చేతిని చీర పైనుండి పూకును వొత్తుకుంటూ .. నీయమ్మా…ఏమి గుల ఎక్కిస్తున్నావే దొంగ లంజ నీ మాటలతో అంటూ పద్మను తిడుతూ ఇంకో చేత్తో ఎతైన సండ్లను వోత్తుకుంటుంది… అమ్మా… మీ అబ్బాయి వాలకం చూస్తుంటే ఇప్పుడే వొచ్చి మల్లి వాయించేలా ఉన్నాడు… మీ మద్యలో నేను ఎందుకమ్మా… వెళ్తాను అంది పద్మ. ఉండవే ఏమికాదు అంది సునీత మత్తుగా … కొడుకు ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఆలోచిస్తూ… వోద్దమ్మా … వొల్లంత జిలతో తట్టుకోలేకపోతున్నాను … వెంటనే వెళ్లి చల్లని నీటితో సాన్నం చేస్తే కానీ వేడి తగ్గదమ్మ… ఇక్కడే ఉండి తట్టుకోలేనమ్మ … వెళతాను అంటూ పద్మ బయటికి వెళ్ళింది… సునీత డోర్ లాక్ చేసి … వంట గదిలోకు వెళుతూ … పద్మ చెప్పినట్లు … కిరణ్ వచ్చి మల్లి దెంగితే ఎంత బాగుండు … దాని మాటలకు వొల్లంత తిమ్మిరి లేచింది … వెంటనే పూకులో మొడ్డ దిగితే గాని తీట తగ్గదు అనుకుంటూ … మత్తూగా మూలుగుతూ … రెండు చేతులను తన రెండు సండ్ల ఫై వేసుకొని గట్టిగ వొత్తుకుంటూ … కిరణ్ ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఎదురుచూస్తూ వంట పనిలో మునిగింది…
గంటసేపు మత్తుగానిద్ర పోయిన కిరణ్ …అమ్మను దెంగింది గుర్తుకు రాగానే లేచి…అమ్మను వెతుకుంటూ వంటగది లోకి వెళ్ళాడు కిరణ్ … అమ్మ తెల్ల చీర కట్టుకొని వుంది … చీర పైకి ఎత్తి ఉందేమో తన తెల్ల లంగా అంచులు, లంగా కింద తన పాదాలు తెల్లగా కనిపిస్తున్నాయి … అమ్మ రాత్రి ఆ కాళ్ళకు పట్టిలు వేసుకుంది, పూలూ పెట్టుకుని లంజ లా కొడుకు కోసం పంగ చాపి ఇప్పుడేమో బోసిగా ఉంది … అమ్మ పిరుదులు ఎత్తుగా కనపడుతున్నాయి కిరణ్ కు … రాత్రంతా తన గుద్దల మీద ముద్దులు పెట్టాడు తను… అమ్మ నడుము దగ్గర ఉన్న మడతలు చూస్తే కిరణ్ కు అండర్వేర్ లో తడి మొదలయ్యింది … ఇంకా అమ్మ చంకల్లో చెమట పట్టి … ఒహ్హ్ … అమ్మని వెంటనే దెంగాలి అనుకుంటూ … మెల్లగా తన వెనుక వెళ్లి నిలబడ్డాడు కిరణ్… లేచావా కన్నా అంది సునీత … కిరణ్ చూసి… “నీయమ్మని దెంగ ఏమి ఉన్నాయే నీపిర్రలు” అనుకుంటూ… తన రెండు చేతులు అమ్మ పిర్రల మీద వేసి. అమ్మ పిర్రలు పిసుకుతున్నాడు. “ఉమ్మ్మ్ కిరణ్చాలా బావుందిరా. సమ్మగా ఉంది అలాగే పిసుకు. నా పిర్రలు బాగా మర్దించు. ఉమ్మ్మ్మ్ ఇస్స్ హా ” అంటూ మూలుగుతూ ఉంది సునీత. కిరణ్ మొడ్డ గుడారం లాలేచి ఉంది … అమ్మ వొంటి నుండి అదో రకమైన చెమట వాసన మత్తెకిస్తు ఉంది కిరణ్ కు … మెల్లగా మొడ్డ సునీత పిరుదులకు తగిలించి రెండు చేతులు ముందుకు తీసుకువెళ్లి సునీత చేతులతో కలిపి పట్టుకున్నాడు… సునీత అర్రః అంటూ … కిచెన్ సింక్ అంచులమీద తన చేతులు పెట్టి… తన గుద్దలను కొద్దిగా వెనుకకు నెట్టి… కిరణ్ మొడ్డ వత్తుకుంటూ… పిరంగిలా ఉందిబాబు దానికి అలుపు లేదా… నీ గాడిద మొడ్డను చూసి బయపడి పద్మ వెళ్ళిపోయిందిరా … అంది సునీత కొడుకును ఉడికిస్తూ… అప్పుడే వెళ్ళిందా …లంజెకు బాగా జిల ఎక్కువ ఉన్నట్లు ఉంది …ఉంటే … ఒక పట్టుపట్టేవాడిని కదా అన్నాడు కిరణ్ … అమ్మ మెడఫై ముద్దుపెడుతూ… ఎరా … అప్పుడే … అమ్మ మీద మోజు తీరిందా … దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నావు అంది … కొంటెగా… నువ్వు నా ముద్దుల లంజవు అమ్మా … నీ తరువాతే ఎవరైనా … నీ పూకు వేరే లంజె నాకుతుంటే … నేను నిన్ను వెనుక నుంచి దెంగుతుంటే … ఎలా ఉంటాదో ఊయించు … అన్నాడు కిరణ్… అమ్మను రెచ్చగొడుతూ… అబ్బా అబ్బాయి గారికి కోరికలు ఎక్కువే … అమ్మను ఎలా సుకపెట్టాలో … బాగా తెలుసు వెదవకి అంది … సునీత నవ్వుతూ… కిరణ్ సునీత మోకాన్ని కొద్దిగా తిప్పి చెంప ఫై గట్టిగ ముద్దుపెట్టాడు… సునీత మత్తుగా మూలిగింది. కిరణ్ తన రెండు చేతులు అమ్మ పొట్ట చుట్టూ వేసి వెనుకకు గట్టిగా లాక్కుంటూ… అమ్మ ఏంటిది తెల్ల చీరలో నీకోసం అన్ని వస్తువులు తీసుకువస్తే అన్నాడు కిరణ్… స్నానం చేసిన తరువాత నువ్వేవేసి… నీ లంజను తయ్యారు చేసుకో అంది సునీత మత్తుగా… కిరణ్ ….సునీత మెడ వొంపులోనాలుక కొనతో రాస్తూ … అమ్మ చెమట వాసన మత్తేక్కిస్తుండగా … కిరణ్ తమకం గ సునీత తెల్ల జాకెట్ పైనుండి సునీత చేతినిపైకి లేపి తన నాలుకతో సునీత చంకల్లో వాసన చూస్తూ నాకుతూ … ఇంకో చేత్తో సునీత పూకు మీద చెయ్యి వేసి చీర మీద నుండే వత్తుతూ కసెక్కి పోతున్నాడు… ఛీ వెదవా … అంటూ సునీతకుకూడా బాగా కసిగా అన్పించి … తన చేతిని వెనక్కి పోనిచ్చికిరణ్ మోడ్డను పట్టుకొని పిసుకుతూ … రాత్రంతా చేసావ్ కదా చాలలేద అని అడిగింది కిరణ్ ను… నీకు సరిపోయిందా అమ్మా అన్నాడుకిరణ్… చాలలేదురా … అందుకే నా బంగారు కొడుకు ఎప్పుడు వచ్చి…అమ్మను వొంగో పెడతాడా అని ఎదురు చూస్తున్నాను అంది పచ్చిగా సునీత… కిరణ్ ఒక చేయి అమ్మ జాకెట్ లోకి పోనిచ్చి అమ్మ సన్ను పట్టుకుని … మచ్చికను సుతారంగా నలుపుతు … రెండో చేతిని…చీర ఫైనుండి పూకు పైన వేసి వొత్తుతున్నాడు… సునీత తల కిరణ్ బుజం మీద వాల్చి … ఈస్స్ … అమ్మా ”… అంటూ కిరణ్ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టింది. కిరణ్ మెల్లగా ఒక చేతిని అమ్మ బొడ్డు మీదకు జరిపి … అమ్మ బొద్దు చుట్టూ వేలితో సున్నాలు చుడుతూ … అమ్మ పొట్టమీద సుతారంగా నిమురుతున్నాడు… ఓహో … ఈస్స్ ”’అబ్బా … ఏం చేస్తూన్నావ్ రా … అంది సునీత మైకంగా. కిరణ్ ఒక చేతితో అమ్మ రెండు సండ్లను మార్చి మార్చి పిసుకుతూ … రెండో చేతిని చీర లోపలికి దూర్చి … అమ్మ పూకు మీద వేసి పాముతుంటే… సునీత రెండు తొడలు ఎడం చేసింది కిరణ్ కు అనుకూలంగా… కిరణ్ అమ్మ పూకు నిలువు పెదాలు కొంచెం విడదీసి ముని వేళ్ళతో అమ్మ గొల్లి పట్టుకొని నలుపుతున్నాడు… ఈస్స్ … అబ్బా … అమ్మో … అలాగే నలుపు నాన్న … నాకు కారిపోవాల … అలాగే నలుపు … అంటూ తన రెండు చేతులను వెనక్కి పోనిచ్చి కిరణ్ తలపై వేసి దగ్గరకి లాక్కుంది సునీత… కిరణ్ … ఒక వేలుని అమ్మ పూకులోపలికి దోపి కేలుకుతుంటే … సునీత నడుమును ముందుకు వెనుకకు ఊపుతూ… అబ్బా ”’అమ్మా … కిరణ్… నీయమ్మ … దెంగరా నీ అమ్మ పూకుని వేలుతో అలాగే దెంగరా … తట్టుకోలేక పోతున్నాను రా… నీయమ్మ… దెంగు … దెంగు … దెంగు …అంటూ కళ్ళు మూసుకొని నడుము ఊపుతుంది… కిరణ్ మెల్లగా అమ్మ జాకెట్ హుక్స్ తీసివేసాడు … అమ్మ కొబ్బరి బొండల్లాంటి సండ్లు బయట పడ్డాయి… అబ్బా ఎం పెంచావే ముండా నీ సల్లు….కొబ్బరి బొండాల్ల ఉన్నాయి… చాల రోజుల నుంచి వీటి మీద చేతులు పడక పోయిన… ఇంతలా బలిసి ఉన్నాయ్ .దొమ్మరి లంజా… అంటూ బటాని గింజలా వున్న నిపుల్ నలుపుతున్నాడు కిరణ్… నీ కొసమేరా వాటిని ఇంతల పెంచిది … నీ చేతులతో పిసికించు కోవడానికే… పెంచానురా వాటిని అలా … పిసకరా సచ్చినోడా … పిసుకు బాగా అంది సునీత పరవశంగా… కిరణ్ తన రెండు చేతులతో సునీత సల్లు గట్టిగా పిసుకుతూ మద్య మద్యలో నిపుల్ నలుపుతూ… మెల్లగా అమ్మను తనవైపు తిప్పుకుని… సునీత వొంటి పై నుంచి జాకెట్ తీసివేసాడు … సునీత కొంగు కిందికి జారిపోయింది… చీర కుచ్చిళ్లు పట్టుకొని లాగాడు … చీర మొత్తం కిందికి జారింది … అమ్మ వొంటిపై లంగా మాత్రమే ఉంది … కిరణ్ మెల్లగా రెండు చేతులను సునీత నడుముపై వేసి పిసుకుతూ… మెల్లగా లంగా బొద్దు లాగేసాడు … లంగా కూడా కిందికి జారగానే సునీత పూర్తిగా నగ్నంగా అయింది … కిరణ్ అమ్మ నగ్న శరీరాన్ని ఒక్కసారి పైనుంచి కిందికి చూసి… అబ్బా… సుని… ఎం ఉందే నీ ఫిగరు … అంటూ నోరు బాగా తెరిచి అందినంతమేర సునీత సన్నుని నోటిలో కుక్కుకున్నాడు … బలంగా కొరుకుతూ చప్పరించాసాగాడు అమ్మ సన్నుని. సునీతా దూలగా నిట్టురుస్తోంది… పుకులో అలజడి పెరిగింది… ప్రేమగా కిరణ్ తలను దగ్గరకి లాక్కుంది… కిరణ్… సునీత సళ్ళను మర్చి మర్చి చీకుతూ… ఒక సన్నును ఒక చేతితో పిసుకుతూ… ఇంకో చేతిని కిందికి తీసుకొని పోయి పూకు మీద వేసి నిమురుతూ … అమ్మ బాగా తడిగా ఉందే అన్నాడు…

FAMILY SEX STORIES