Tags » PrayforJapan

NHẬT BẢN - THẦN KỲ VÀ MẠNH MẼ


Không phải vô lý mà nhân dân cả thế giới ngưỡng mộ đất nước mặt trời mọc. Người Nhật có sự bảo thủ, cứng nhắc của riêng họ nhưng cái làm họ không bao giờ khuất phục trước số phận chính là tinh thần dân tộc và tự tôn đã được nâng tầm lên đến mức bạn cảm thấy với họ, điều đó tự nhiên như máu phải chảy về tim vậy. 532 more words

Chuyện Trà Chiều

an earthquake and a thief.

The world will remember March 11, 2011 as one of the worst natural disasters ever. The Tohoku Earthquake, Tsunami, the nuclear plant in Fukushima. What a mess. 1,133 more words

Life