Tags » PRENOSIMO

Veganstvo - etika saosećanja

Veganstvo znaci buđenje, osvještavanje i izlazak iz magle koja štiti većinu ljudi od patnje životinja i smrti – strave koja se vječno nastavlja samo iz navike, radi ugode i profita. 1,170 more words

Prenosimo

Problem plastične ambalaže u Srbiji – od zagađenja do mogućnosti

Nagomilana iskorišćena plastična ambalaža postaje sve veći i sve vidljiviji problem kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou. Iako se posledice ovog zagađenja mogu ublažiti u Srbiji nedostaju mere koje bi podsticale šire učešće u reciklaži i pomogle onima koji se bave poslovima prikupljanja i recikliranja. 1,618 more words

Prenosimo

Dva stepena je previše!

Još od konferencije u Kopenhagenu iz 2009. Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promeni klime nastoji ograničiti zagrijavanje planete na dodatna dva Celzijuseva stepena. Sa tim ciljem krajem 2015. 935 more words

Prenosimo

Privatizacija nije za piće

Neposredna dostupnost prirodnih resursa oduvek je određivala sudbinu ljudskih zajednica, a velike naseobine nastajale su i prosperirale posebno blizu izvora vode. Nestanak ili ograničavanje pristupa pitkoj vodi na nekom području donosi bolest, bedu, sukobe i prinudne migracije. 2,520 more words

Prenosimo

Turizam i klimatske promene

Turizam se često promoviše kao održivo i profitabilno rešenje za deindustrijalizovane gradove i gotovo pa napuštena sela. Prilikom promocije zaboravlja se uticaj na prirodu koji turisti donose sa sobom, posebno zahtevni bogati turisti, koji prekomerno putuju avionima i potražuju skupa i ekskluzivna dobra sa svih strana sveta (od avokada i jagoda u novembru do privatnih bazena). 1,024 more words

Prenosimo

Tužna stvarnost napuštenih životinja

Na ulicama po gradovima Srbije živi ogroman broj životinja, uglavnom napuštene životinje koje su imale vlasnike. Prisustvo ovih životinja na ulicama, njihovo preživljavanje i odnos ljudi prema njima, kompleksan je problem kome se ne pridaje pažnja, niti se javnost, mediji i vlast za njega interesuju. 1,402 more words

Prenosimo

Zakopani problem toksičnog i istorijskog opasnog otpada

Problem gomilanja i nelegalnog odlaganja opasnog otpada se već godinama gura pod tepih. Ostalo je još svega dve godine do datuma kada će Evropska unija onemogućiti uvoz opasnog otpada. 1,651 more words

Prenosimo