Tags » Programing

program JetCalc;

program JetCalc;
uses crt;
var
OneSt, TwoSt, FiveSt, Lev, DvaLV, PetLV, DesetLV, DvdstLV, PdstLV, StoLV: real;
Parameter1, Parameter2, Parameter3, Parameter4, Parameter5,Parameter6, Parameter7, Parameter8, Parameter9, Parameter10: real; 199 more words

Pascal

Làm tròn số trong Java

Trong quá trình phát triển ứng dụng, có một số vấn đề mà chúng ta sẽ phải xử lý một cách thường xuyên đến nỗi mà chúng ta sẽ có thể làm mà chẳng cần suy nghĩ và đắn đo. 497 more words

IT

Huge Programing & Web Design Resource List

Here i will share all the programing softwares, courses, blogs, videos, posts and resources that helped me learn programing & Web Design!

Software:

Featured

Me and Java

So in the process of learning WordPress I’ve been trying to add some content, interesting or not juts content from myself to work with. So I wanted something under the Java section, as I have some experience with Java I knew I wanted to have a section for it. 388 more words

IT/Computers

C++

So I’ve been in the process of learning C++ on my own time. Mostly because I just want to make some of my own program for when the… 350 more words

IT/Computers

[trick] ElectronJS from Web to Desktop App with NodeJS Power

Bismillah…

Boleh kasih tau sama temen kantor , terus searching di youtube.. wow ternyata udah banyak yang buat tutorialnya.. ini linknya:

Gw mau pelajarin ya, soalnya kebutuhan kantor juga, buat bikin ekspedisi tracking di monitor … okk saat nya belajar…

16 more words
Cerita

Xác định hướng giữa hai tọa độ với Android Java

Như ở bài trước, chúng ta đã biết được cách để xác định hướng hiện tại của thiết bị Android bằng việc sử dụng các cảm biến có sẵn. 566 more words

IT