Tags » Proper

Kontrole zewnętrzne - BHP Proper


W ramach współpracy przygotowujemy pracodawców do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym BHP) oraz reprezentujemy naszych Klientów
http://szkolenia-bhp-krakow.pl/uslugi/nadzor-i-doradztwo/kontrole-zewnetrzne/

Ochrona przeciwpożarowa - BHP Proper


Wymagania przeciwpożarowe dotyczące procesów technologicznych powinny być zawarte w instrukcjach technologiczno-ruchowych.
http://szkolenia-bhp-krakow.pl/uslugi/nadzor-i-doradztwo/ochrona-przeciwpozarowa/

Audyt BHP - BHP Proper


W celu zapewnienia naszym Klientom najwyższego poziomu świadczonych usług przeprowadzamy również audyty wewnętrzne z zakresu bhp, czyli kontrolę warunków pracy.
http://szkolenia-bhp-krakow.pl/uslugi/nadzor-i-doradztwo/audyt-bhp/

Wypadki w drodze do / z pracy - BHP Proper


Kartę wypadku, pracodawca i inne podmiot zobowiązane sporządzają po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej. 6 more words

Wypadki przy pracy BHP Proper


Oferujemy Państwu swą pomoc w dokonaniu prawnej kwalifikacji wypadku, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej
http://szkolenia-bhp-krakow.pl/uslugi/wypadki/wypadki-przy-pracy

Gandhi Nagar Village

It is located near Nuzendla mandal, vinukonda,  guntur district, andhra pradesh 522660

Proper

Proper Introduction

So, I never really introduced my blog, did I?

It all started with a little blue book named Sebastian… with a few motivational quotes at first. 352 more words

Blog