Tags » Protest Camp

Suportahan ang mga manggagawa ng Renaissance Foods Corporation!

Kaisa ang PAMANTIK-KMU sa mga manggagawa ng Renaissance Foods Corporation (RFC) sa pagtatayo nila ng protest camp ngayon araw. Ang kanilang panawagan: pagbabalik sa trabaho, pagkilala sa kanilang itinayong asosasyon, at ligtas na kalagayan sa paggawa. 465 more words

Bigkisan Ng Manggagawa