Tags » PSR

8/2 Draft PSR Review Call

CMS will hold a conference call on August 2, 2016 on ESRD QIP: Reviewing Your Facility’s PY2017 Performance Data.  The call will cover accessing your PSR, implications for your reimbursement rates, how to submit a formal inquiry about your PSR (before September 16, 2016), and PSR posting requirements.   20 more words

Staff Education

Tự động fix code PHP theo chuẩn PSR-1 và PSR-2 với PHP Coding Standards Fixer (Windows)

PHP Coding Standards Fixer là công cụ tự động fix code của bạn theo chuẩn PSR-1 và PSR-2.

Nếu bạn dùng 1 tool khác để phát hiện các vấn đề không phù hợp với hai hai chuẩn trên, bạn phải tự fix code bằng tay, và đối với một project lớn đó là một “cực hình”. 161 more words

Lập Trình Web

PSR-4: Tiêu chuẩn viết Autoloader trong PHP

Tiêu chuẩn kỹ thuật viết các lớp tự động nạp vào khi cần sử dụng đến. 360 more words

Lập Trình Web

PSR-2 - Hướng dẫn trình bày code PHP

Trình bày theo quy tắc ở đây áp dụng cho tất cả các Project, giúp cho code sáng sủa, dễ hiểu, dễ bảo trì hơn. 753 more words

Lập Trình Web

PSR-1: Chuẩn viết code PHP cơ bản

PRS-1 là các nguyên tắc mỗi lập trình viên PHP nên theo để đảm bảo code dễ đọc, bảo trì, và dễ sử dụng lại cũng như chia sẻ. 471 more words

Lập Trình Web

Pakaian Dinas Persit

Dari beberapa kali saya amati, search terms masuk ke blog saya ini seringkali berkaitan dengan baju atau pakaian seragam Persit. Ya, apa salahnya saya jelaskan secara terpisah meski di artikel berjudul “Buku Panduan Menghadap” sudah dijelaskan bahwa pakaian Persit ada PSK/BSK (Pakaian/Baju Seragam Kerja) ini ada yang khusus hamil juga, PSL/BSL (Pakaian/Baju Seragam Lapangan), PSU (Pakaian Seragam Upacara) yang berbentuk jas sebagai rangkap luar PSK, dan PSR (Pakaian Seragam Resmi). 278 more words

Persit

Greetings from Philatelic Society of Rajasthan

From Secretary’s Desk

The Philatelists of India is a budding community with hobbyists and dealers collecting  and exchanging various items within this vast field. Over the years many details of our country’s rich cultural and natural heritage maybe lost out; which is why philately emerges as a true curator of our history. 183 more words