Tags » PSR

three-hundred sixty-five

Thank you all—every one of you—who has supported my being at PSR for this past year: for your prayers for me and my work here; for those of you who provided support, letters, messages, goody-boxes; for those of you loving and supporting Miguel back home; for every single prayer. 392 more words

Who I Am

QIP PY2017 Review Resources

CMS has released a recording and transcript of the August 2, 2016 conference call on ESRD QIP: Reviewing Your Facility’s PY2017 Performance Data.  Find them at  17 more words

QIP+PSC+PSR+PPS+DFC+DFR

8/2 Draft PSR Review Call

CMS will hold a conference call on August 2, 2016 on ESRD QIP: Reviewing Your Facility’s PY2017 Performance Data.  The call will cover accessing your PSR, implications for your reimbursement rates, how to submit a formal inquiry about your PSR (before September 16, 2016), and PSR posting requirements.   20 more words

Staff Education

Tự động fix code PHP theo chuẩn PSR-1 và PSR-2 với PHP Coding Standards Fixer (Windows)

PHP Coding Standards Fixer là công cụ tự động fix code của bạn theo chuẩn PSR-1 và PSR-2.

Nếu bạn dùng 1 tool khác để phát hiện các vấn đề không phù hợp với hai hai chuẩn trên, bạn phải tự fix code bằng tay, và đối với một project lớn đó là một “cực hình”. 161 more words

Lập Trình Web

PSR-4: Tiêu chuẩn viết Autoloader trong PHP

Tiêu chuẩn kỹ thuật viết các lớp tự động nạp vào khi cần sử dụng đến. 360 more words

Lập Trình Web

PSR-2 - Hướng dẫn trình bày code PHP

Trình bày theo quy tắc ở đây áp dụng cho tất cả các Project, giúp cho code sáng sủa, dễ hiểu, dễ bảo trì hơn. 753 more words

Lập Trình Web

PSR-1: Chuẩn viết code PHP cơ bản

PRS-1 là các nguyên tắc mỗi lập trình viên PHP nên theo để đảm bảo code dễ đọc, bảo trì, và dễ sử dụng lại cũng như chia sẻ. 471 more words

Lập Trình Web