Tags » Psychedelic

Канабисът и Хашишът в Древността

Никое растение няма така трайно присъствие в човешкия бит, както конопът. Конопени влакна и семена са откривани и в най-древните пластове на евразийските култури. Канабисът, роден в Централна Азия, се е разпространил по целия свят благодарение на човека. 46 more words

Home

The Magic of Reality

I used to think there was nothing more dull than reality.
There were times when I preferred my dreams at night to my waking life. 244 more words

General Spirituality

Iron Jawed Guru

I don’t know how often boxing or boxing terminology crosses over into music, or at least has a hand in naming bands, but it seems kinda few and far between. 627 more words

For Your Listening Pleasure

New trending GIF tagged psychedelic psychedelic art psychedelic...

New trending GIF tagged psychedelic, psychedelic art, psychedelic gif, grande dame, tiff mcginnis, psychedelic animation, grande dame art via http://ift.tt/1nO44mV