Tags » Psychedelic

Психеделичните пътувания на Теранс Маккена

“Навлизането ми в бластта на психеделиците започна много наивно, беше ми представено като мигновена психотерапия или надникване, но все пак  бегло дефинирано.Това което открих, след като си проправих пътя през тези химични семейства е, че не всички психаделици си приличат и,  че това много малко семейство от съединения наречени “триптаминови халюциногени” изисква внимателно изследване ако сериозно се интересуваме от въпроса за извънземното проникване в човешкият свят.

Home

Bad Sounds - Banger

Bad Sounds return has just got even more astounding, with their latest, funk fuelled track, Banger. 153 more words

All

Butthole Surfers - One Hundred People Dead

Classic early Butthole Surfers from 1984. This really fits in with the sound they brought us on ‘Psychic….Powerless….Another Man’s Sac’, and could have easily fitted in with the rest of that album. 41 more words

Psychedelic

Band of The Day - The Watchmakers

For fans of The Beatles and The Velvet Underground to The Verve and Primal Scream, The Watchmakers are the band plugging a Mancunian attitude into wielding psych. 192 more words

Band/Artist Of The Day