Tags » Quote

Hope has a good memory

“Gratitude changes everything.”- Anonymous

“Gratitude is the sign of noble souls.”- Aesop

“Happiness is itself a kind of gratitude.”- Anonymous

“Humor is mankind’s greatest blessing.”- Mark Twain… 530 more words

Quotes

[Quotes] Trích dẫn truyền cảm hứng

Nếu không yêu lầm thì sẽ không thể biết được tình yêu đích thực chỉ đơn giản xuất phát từ cảm xúc chứ chẳng cần bất cứ một sự lý trí nào. 1,282 more words

Không Phân Loại

Be wiser than other people

“It is said that wisdom lies not in seeing things, but seeing through things.” – Manly P. Hall

“Knowledge is learning something every day. Wisdom is letting go of something every day.” – Zen Proverb… 676 more words

Quotes

Suzuki Roshi

‘Through the practice period Buddha’s way will be known in America. The practice period originated with Buddha’s sangha (community of disciples) during the rainy season in India when the monks could not go wandering from village to village begging and teaching. 810 more words

Quote

[Quotes] Trích dẫn truyện tranh

| Tác phẩm – Tác giả Nơi dịch |

“Thời gian cứ thế trôi đi sẽ làm cho tình yêu giữa hai ta trở nên cũ kĩ và mệt mỏi, vậy nên hãy cùng hứa là sẽ không quên nhưng cảm giác tuyệt diệu khi lần đầu chúng ta chọn lao đầu vào yêu người ấy.” 234 more words

Không Phân Loại

Brown Eyes

“There’s just something about brown eyes…every time I look at them, I just fall into a sweet dream”

Margarida M.

Sem Categoria