Tags » Rail Europe

Rail Europe had a three-month long credit card breach | ZDNet

If you booked train tickets for a European getaway in the past few months, you might want to check your bank statements.Rail Europe, a site used by Americans to buy train tickets in Europe, has revealed a three-month data breach of credit cards and debit cards. 11 more words

Scotland

“Wherever I wander, wherever I rove.  The hills of the Highlands forever I love.” -Robert Burns

We spent 4 days in Scotland from April 17, 2018 to April 21, 2018.  

1,875 more words
Cheaptravel

Đi về mấy ngày rồi mà cảm giác còn hơi chập chờn, công việc bận bù đầu, thời gian trôi qua vèo vèo nên vẫn chưa làm được gì với mớ hỗn độn hình và chữ.

2,064 more words
Travel

Paris Disneyland, 2012

the castle

Mickey Mouse

the ceiling

Jack and the Beanstalk

windmill

I loved Paris Disneyland…

-aeL ❤

Memories