By Mighty Rasing

Kung sana may librong ganito nung bata-bata pa ako, baka maaga akong nagkaroon ng direksyon sa buhay!  Ang librong May Powers Ka To Be #Super Epic ay simple at direct to the point.  793 more words