Tags » Random Musings

Remembering Lee Kuan Yew

Looking through the window from the 32nd storey of my office building around CBD area, I can see a beautiful city. I can see a seabed of buildings, some are condo, but most of them are HDBs. 242 more words

Random Musings

I want a Happy Start!

I’ve been working in the Garden this morning, listening to Blue October (a newly discovered band for me that I am way too much in to), and thinking.  342 more words

Blog

A right to be wrong

Someone once said ‘the more I think I know the more I’m aware of what I don’t know’. That quote might not be exactly right but you get the gist. 594 more words

Random Musings

Expat holidays

Expats are experts at the little traditions we have to weave into life abroad to remind us of home. In ours, we have the 13 Icelandic  132 more words

Random Musings

{{FIVE}}

My biggest baby turned {{five}} today.
Five is so big yet still so small, but the changes it brings are huge.
After the Easter holidays, he will start school, and everything will be different. 190 more words

My Boys

Lent 39

നോയമ്പു നാളുകളിലെ ആറാമത്തെ ശനിയാഴ്ച

അന്യരുടെ വാക്ശരങ്ങൾ നമുക്കെതിരാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം

വാക്കുകൾ വാക്കുകളല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? അവ വായുവിൽ കൂടെ പറന്നു പോകുന്നു, ഒരു കല്ലിനു പോലും കേടുവരുത്താതെ.
ഒരു പക്ഷെ നാം അപരാധിയാണെങ്കിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സാക്ഷി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, ആ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തെപ്രതി സഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുക. ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ പതിനായിരം വാക്കുകൾ പോലും നമ്മെ തെല്ലും കുലുക്കുകയില്ല.

നിസ്സാര സംഗതികൾ നമുക്കു് ദുസ്സഹമാകുന്നത്‌, മനുഷ്യരുടെ സംസാരത്തെ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു. അപമാനം നാം ഭയപ്പെടുന്നു, കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ശാസനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. അപരാധങ്ങളെക്കുറിച്ചു ശാസിക്കുന്നതും, കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ കാട്ടിത്തരുന്നതും ഇഷ്ട്ടമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളിമയില്ല, ലോകത്തിനു നാം ഒട്ടും മ്രുതനായിട്ടുമില്ല.

ഉള്ളിൽ എളിമയും ദൃഷ്ടിയിൽ ദൈവവുമില്ലാത്ത നേരങ്ങളിലാണു ആക്ഷേപ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ക്ഷോഭിക്കുന്നത്. ശാസിക്കുകയും നിന്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അക്ഷുബ്ധനായിരിക്ക എളുപ്പമല്ല. എങ്കിലും നമ്മെ നിന്ദിക്കുന്നവരോടു ആദ്യം തോന്നിയേക്കാവുന്ന വെറുപ്പു തള്ളിക്കളയുന്നതു മാത്രമല്ല അവരോടു കരുണാപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നതും അവർക്കു സേവനം ചെയ്യുന്നതുമാണ് ക്രിസ്തിയ എളിമ.

കടപ്പാട് : “ക്രിസ്താനുകരണം” – തോമസ്‌ കെമ്പെ

Random Musings

Powerful films from 5 young people: What health inequality looks like in the US

By Michael Painter. 

For some of us, it’s easy to choose to be healthy. We can’t control whether disease or accidents strike, but we can decide where we live and what we eat, as well as if, when and how much we’ll exercise. 460 more words

Health

lindasblogs reblogged this on Laughing Through Life and commented:

Heartbreaking. These kids deserve better. All kids deserve better.