For English translation of the review of this book, please scroll down.

ವಿಮರ್ಶೆ ಬರೆದವರು ಸುಚೆತಾ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್

ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬ್ಲಂಡರ್, ಭಾರತದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಿದ ನೆತ್ತರಗಾಥೆ.ಭಾರತದ ನಾಯಕರ ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ  ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. 478 more words