Tags » Rental

kenny56lish - The Benefits Of Opting For A Forklift Rental In Dubai


Small or large construction and contracting firms in the United Arab Emirates will most of the time, need to own and have their own heavy machinery to use in their projects. 32 more words

Мянмар улсад үйлдвэр түрээслэх үйлчилгээ

Мянмар улсын засгийн газар, аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран аж үйлдвэрийн бүс (210га газар) байгуулж байгаа бөгөөд 50 жилийн газар ашиглах эрхтэйгээр ажиллах ба одоогоор 40 гаруй аж ахуйн нэгж оролцохоор болж байна.

World