Tags » Report

The Surprising Thing That Makes Men Fatter and Women Thinner

You know how people like to joke about women “letting themselves go” as soon as some dude puts a ring on it? Apparently, the truth is the opposite. 186 more words

In Angola: updating report on the diamond industry

I am currently in Angola to update our report on the Angolan diamond industry. Drop me a line if you are in Luanda during the next couple of days and would like to discuss exploration or mining projects. 62 more words

Diamonds

Meet Your Snow Reporters

Two new faces will be skiing and riding Stratton this season: Victoria and Monica. They will be your go-to gals for all things snow. Find them daily on the Snow Report page. 232 more words

Stratton

GCC AGM 2015

News from the AGM –

Newly Elected were –

Brian Cosgrove as Treasurer
Will Banwell as Captain
Tim Hearn as Secretary

discussions were held on many aspects of the club, the proposed new (Tennis) Pavilion at the field which we may have use of,  reports for the season were delivered by officers, 84 more words

Report

Rematch agreed after fight of the night from 'Bad Boy'

Bailey ‘Bad Boy’ Sugden and Jordan Vucenic will go head to head again next April, after their electrifying contest on Saturday 21 November was stopped at the end of the fourth round on medical advice. 406 more words

2015

Qaumu mioh haalathah vattaalumuge zinmma nagaanee kaaku ??

Report#

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޙާލަތު މިއޮތީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ފަދަ ޙާލަތެއްގައެވެ. އެއްއިރެއްގައި ދުނިޔެ މަތީގެ ސުވަރުގެ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔޭގެ މަޤުބޫލުކަން ލިބިފައި އޮތް ރާއްޖެ އަކީ މިއަދު ތަޅާފޮޅުމާއި ކުށްގިނަ ، ޤާނޫނުތަކަށް ބޯނުލަބާ ، އިންސާފެއް ނެތް ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަވާން ފަށައިފިއެވެ. 7 more words

Dhivehi

Strategic Primer year-end summary and assistive programs development report

In this last week of the liturgical year, this week’s posts on this blog are looking back over the past year on the blog. We covered the Shine Cycle category on Monday… 1,364 more words

Update