Tags » Resources

Choices Choices

I thought some of these images might be thought provoking. There should be something for everyone in this mix … <<SS>>

Image converted using ifftoany

Blog

New City Catechism APP

The New City Catechism has proved invaluable to my family in our efforts to be faithful in family devotions. Every section contains a question, an answer, a brief commentary passage from the pages of church history, as well as a pray from the great saints of old. 86 more words

Apps

SoftBank, Foxconn commit US$30M to Chinese AI startup CloudMinds

(Source: e27.co)

China’s artificial intelligence and cloud computing industry has been very busy this year.

Last week the industry saw another important round of funding, as… 481 more words

Startups

Dhivehi bahuge sukun kurun

`

ތައާރަފު

މި ލިޔުމުގައި ބަލާލައިފައި ވަނީ ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވައިދުގެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ތާނާގައި ސުކުންކުރެވޭ ހަމަތަކާއި، ދިވެހި ބަހުންލިޔާއިރު ތިކިޖެހިތާނަ ބޭނުންކުރާނެ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި ޢަރަބި ލަފުޒު ތާނައިން ލިޔާއިރު ތިކިޖެހިތާނަ ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި، އިގިރޭސި ލަފުޒު ތާނައިން ލިޔާއިރު ތިކިޖެހިތާނަ ބޭނުންކުރާގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

Resources

Discriminate. Part 1

The word discriminate has been out of bounds in recent years. Believe it or not, it is a very good verb and we do it all the time in very productive ways. 379 more words

Update: Poster Presentations 101

Conference season is upon us once again! Since there continues to be so much interest in how to display qualitative data on research posters ( 133 more words

Student