Një studim mbi romanin postmodern shqiptar, ardhur nga një autor i Kosovës, nxjerr për herë të parë një listë emrash ku klasifikon autorët më të mirë, të gjallë, që ka letërsia artistike shqiptare. 2,616 more words