Tags » Right Conduct

Do Right & Wrong Exist?

Do right and wrong exist? Is there such thing as morality or is everything just a matter of perception? Is there a moral standard? It’s interesting to note that while many people these days talk about “there’s no Right and Wrong”, the Holy Gita seems to talk about this differently. 532 more words

Vedanta

സേവിക്കുന്ന കരങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചുണ്ടുകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ടങ്ങൾ ആകുന്നു

19

മൂല്യം: ശരിയായ പ്രവർത്തി ഉപമൂല്യം: നിസ്വാർത്ഥ സേവനം

പലരും പലപ്പോഴും തൻറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ തീരുന്നില്ല എന്നും, ദൈവത്തിനു തങ്ങളോടു ഒരു ദയയും ഇല്ല എന്ന് എപ്പോഴും പരാതി പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. രാമായണത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അവർക്ക് നല്ലൊരു പാഠമാകും.

Stories

ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കൻമാരെ ബഹുമാനിക്കു

17.


മൂല്യം: ശരിയായ പ്രവൃത്തി ഉപമൂല്യം: ബഹുമാനം

ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു
ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര
ഗുരുസാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ
തസ്മൈശ്രീ ഗുരവേ നമഹ:

ഗുരുർബ്രഹ്മ – ഗുരു ബ്രഹ്മാവാകുന്നു (സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ)

ഗുരുർവിഷ്ണു – ഗുരു വിഷ്ണുവാകുന്നു (പരിപാലിക്കുന്നവൻ)

Stories

യേശുവിനെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക - ഒരു മുതിർന്ന സഹോദരൻറെ സമ്മാനം

16.

മൂല്യം: ശരിയായ പ്രവർത്തി ഉപമൂല്യം: കർത്തവ്യം

ഒരു ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് 9 വയസ്സുള്ള ജറോനും, 6 വയസ്സുള്ള പാർകരും ഒരു പുസ്തകവായനാമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അത് അവരുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പലചരക്ക് കടയുടമ നടത്തുന്ന മത്സരമായിരുന്നു.

Stories