Tags » RoE

Giá cổ phiếu biến động vì đâu

Khi nhìn vào thị trường cổ phiếu, chúng ta nghĩ rằng bằng việc phân tích và tìm hiểu cổ phiếu đang bị định giá thấp (so với giá trị nội tại của chúng mà nhà đầu tư tự đánh giá và định giá), cơ hội đầu tư sẽ đến cho những ai mua vào và bán ra ở những thời điểm thích hợp. 2,953 more words

Ý Tưởng đầu Tư

Funerals for fetuses - the latest example of anti-science madness

The anti-abortion lobby in the United States has come up with a new tactic that can only be described as macabre. They are demanding that aborted fetuses be accorded a full blown funeral with burial or cremation. 431 more words

Intolerance

Roe

This trend is definitely worth mentioning. I tried out a pair of black leggings this summer aaaaand I was hooked. That’s right. I’m talking about LuLaRoe. 395 more words

Achinos Sea Urchin

The sea urchin in Greece is named achinos (echinoderm) a small spiky sea being. The edible roe is from the female sea urchin and is eaten opened with just a squeeze of lemon. 121 more words

Life Cycles

GOLDMAN: One measure suggests stocks could crash 25%

(Source: www.businessinsider.sg)

The S&P 500 is looking a little pricey, according to Goldman Sachs’ David Kostin.

Kostin, Goldman’s chief equity strategist, said in a note to clients that even though companies in the S&P 500 are becoming less and less profitable, they are not being penalized by investors. 289 more words

Money Matters

Một số kiến thức học được từ thư thường niên Berkshire Hathaway – Năm 1977

Thư gửi cổ đông năm 1977 của tập đoàn Berkshire Hathaway chủ yếu bàn về các vấn đề liên quan đến các hoạt động bảo hiểm. 1,453 more words

Warren Buffett