Tags » Romantic Poem

Người Tình Lớp 9, Thơ Hư Vô

Hành lang dài hun hút
Tôi bước tới hụt hơi
Áo bay che kín lối
Ngập trắng giờ ra chơi.

Lá thư tình viết vội… 185 more words

Thơ

Tháng Tám Mưa Về, Thơ Hư Vô

Theo chân tháng tám em về
Để nghe lăn lóc lời thề hẹn xưa
Ngọn tóc còn dính hạt mưa
Cho tôi biết buồn cũng vừa chấm vai. 134 more words

Thơ

The Lost Love

Rain has come to the main land

gushing its way to my homeland

swishing and swashing the vegetation

of the green mainland

O dear! i am so full of refreshing memories… 59 more words

Poetry

Áo Em Màu Nhang Khói, Thơ Hư Vô

Áo em màu nhang khói
Bước qua đời lẻ loi
Đâu còn ai mà đợi
Chỗ không có bóng người.

Ngồi khêu tim nến lụn… 91 more words

Thơ

EROTOKRITOS--ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

EROTOKRITOS-HAND COPIED — ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ-ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ
Longhand lives — for $5,000 per copy
Poet and publisher Manolis Aligizakis has announced his most extraordinary book–a facsimile of his own handwritten version of Erotokritos, a romantic-epic poem composed by Vitzentzos Kornaros of Crete, a contemporary of William Shakespeare and Miguel de Cervantes. 61 more words

Poetry

EROTOKRITOS--ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

EROTOKRITOS-HAND COPIED — ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ-ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ

Longhand lives — for $5,000 per copy

Poet and publisher Manolis Aligizakis has announced his most extraordinary book–a facsimile of his own handwritten version of Erotokritos, a romantic-epic poem composed by Vitzentzos Kornaros of Crete, a contemporary of William Shakespeare and Miguel de Cervantes. 61 more words

Canadian-Greek Poets

Symphony of life - Sinfonia da vida

Look at that delicate rose!
Cried the butterfly
between seas of violet.

Que rosa
mais mimosa!
Exclamou a borboleta
entre mares de violeta.

Here and there, 180 more words

Romantic Poem