Tags » Romantic Poem

Why Can't You Be Mine? 

One day I sat by the window
In deep thought and sorrow
Several questions flooded my mind
Blurred thoughts in tears combined.

Why does the river flow… 184 more words

Poetry And Prose

Ba Mươi Năm Chưa Gặp. Thơ Hư Vô

Ba mươi năm chưa gặp
Tưởng chừng mới hôm qua
Tóc còn dài e ấp
Chải dòng sông quê nhà.

Mà có lần em đã 146 more words

Thơ

Tháng 5, Sinh Nhật Tình Nhân. Thơ Hư Vô

(Viết cho sinh nhật tôi, 15/ 05)

(Chipping Norton Park in autumn. Photo by Hạ Vàng) 

Tháng 5, sinh nhật tình nhân
Em về giũ áo dự phần mùa thu…

147 more words
Thơ

YOU

You, palpable.

You, tactile, visual.

You before breakfast taking pleasure from my body.

I would recognize you anywhere, even with the gathering of time. 87 more words

POETRY

a lover

If I could catch the green lantern of the firefly,

I could see to write you a letter.

If I could get drenched in the morning dew of the leaves, 138 more words

Poems' Section

Dòng Sông Mùa Thu. Thơ Hư Vô

Dòng sông anh xanh như màu áo
Chợt nắng về thay áo dòng sông
Em mùa thu tóc dài hai nhánh
Chia nỗi buồn thành đôi cánh mênh mông. 145 more words

Thơ

Đỉnh Lá Mù. Thơ Hư Vô

Bước ngang qua đỉnh lá mù
Hồn treo ngược bóng cõi thu chớm vàng
Quay lại phía bụi vông vang
Thấy em đứng giữa hai hàng gai khô. 126 more words

Thơ