Tags » Romantic Poem

Thiền Động, Thơ Hư Vô

Chiều hoang vu trầm mặc
Bàng bạt giữa hồn tôi
Biết nơi nào để tới
Chỗ gần đất xa trời.

Ngọn đèn lồng treo thấp… 157 more words

Thơ

Enough

I remember your laugh

And your long,  rock-star hair

That I used to run my fingers through

And wrap the loops of your curls

Around my fingers with gentle care… 208 more words

Mental Illness

Chuyến Cuối, Thơ Hư Vô

Sân ga nhỏ đâu còn em ở đó
Phố xá đông mà thiếu một người
Tàu chở em đi vào trạm cuối
Biết có quay về kịp thấy tôi. 125 more words

Thơ

MEDUSA

The Moonlight travels to the earth

To kiss your soft cheeks and be felt by you

Red roses become wet and more red

when they get close and kissed by you… 117 more words

Writing

Biệt Khúc Cho Một Đời Âm Nhạc. Thơ Hư Vô

(Viết để tưởng niệm Nhạc Sĩ Anh Bằng
như một lời chào Vĩnh- Biệt- Chú)

Hư Vô

Dòng âm thanh còn mênh mang tình tự 308 more words

Thơ

What Is It?

I am done writing love poems
You never see them anyway
I don’t know why even try
To pull you to me,
You and I are just different… 135 more words

Poem

Red Rose Pendant

The red rose pendant,

In autumn breeze looking down at your heart –

Reminds not the end but the start.

Towards Life