Tags » Romantic Poem

Phá Sản. Thơ Hư Vô

Em đi, bước vấp thềm hoa cũ
Chân có nghe đau điếng bẽ bàng?
Chỗ tim anh hoang tàn phế tận
Gia tài còn chiếc bóng cưu mang.

137 more words
Thơ

LOVE
Love, have I always known you?
Love, will I ever own you?
Love, will we ever meet again?
When was the promise made
forgotten, but still obeyed–a vow to forever love again? 119 more words

POETRY

दिल-ए-नादान

खता तो हुई है इस ज़ाहिल-ए-बद्तमीज से,
हाँ, हुई है खता इस बेजऱ बेज़बान से..

मुझे तो हर वक़्त फ़ज़ होता है अपनी खता पर, 6 more words

Girl

june fourth

cross-legged with interlocked fingers
we are watching game shows,
but my eyes keep floating to you

working my brain and making my heart beat faster… 50 more words

Poems

हाँ..यहीं तो प्यार है।

जाने कैसा ये अज़ब सा ऐहसास है
दूर है बहुत पर फिर भी जैसे पास है
जो है अभी तक नज़रों से बहुत दूर
जाने क्यों, आज वो इतना ख़ास है
जाने कैसा अज़ब सा ऐहसास है

उलझनों में जैसे खोया है
सुकून मेरा,
मन में ना चैन है ना करार है
जो थी कल तक तक़दीर मेरी रुआंसी सी
आज हुआ उसे भी प्यार है
हां,…यही तो प्यार है।

©aaditsays

Hindi Shayari

Sếu Cỏ. Thơ Hư Vô

Này Sếu Cỏ, trăm năm còn con gái
Thì tình yêu đâu dễ cũ bao giờ
Giả dụ có được bắt đầu trở lại
Con đường nào em bước tới bến mơ?

151 more words
Thơ

Why Can't You Be Mine? 

One day I sat by the window
In deep thought and sorrow
Several questions flooded my mind
Blurred thoughts in tears combined.

Why does the river flow… 184 more words

Poetry And Prose