Tags » Romantic Poem

Bài Sinh Nhật Mùa Thu. Thơ Hư Vô

(Viết cho Sinh Nhật Tôi – Mùa Thu 15/ 05..)

Tôi về trải lá vào thu
Lối chân xưa đã mịt mù tháng 5
Là ngày sinh nhật tình nhân… 139 more words

Thơ

Theo Em. Thơ Hư Vô

(Chân dung Hư Vô. Photo by Huỳnh Hoàng Oanh)

Theo em bước tới đường cùng
Để nghe nhịp thở còn chung hình hài
Cho đầy dấu tích trần ai… 144 more words

Thơ

At Love’s Mercy

When I find him,

I will love him without reservation,

With wild abandon.

Because how can I not?

When you witness something so absolute and breathtaking… 41 more words

Love Poems

YOU KNOW MY HEART

By Charles Robert Lindholm

She Heard Me
Reaching Out To Her
With The Words
I Whispered
Softly Each Night

She Saw Me
Trying With My Actions… 95 more words

An Unromantic Tale

Dear Anna,

It has been quite sometime since you have shut yourself from me.
I thought this day was perfect to reminisce our golden memories. 383 more words

Bài Ơn Em Tháng Tư. Thơ Hư Vô

(Chân dung Hư Vô. Photo by Huỳnh Hoàng Oanh)

Tháng tư rạch tim anh như dao nhọn
Cảm ơn em những vết cắt ngọt ngào… 170 more words

Thơ

❣❣❣ITS JUST THE BEGINNING HONEY ❣❣❣

I would prefer a forehead kiss,
I don’t want you to pamper my lips!

I will cherish those fruitful hugs,
Just keep away your nasty bugs! 73 more words

Writes...