Tags » Romantic Poem

The Forbidden Feeling.

I start something that I’m not supposed to do,
I want something what I couldn’t.
I say things that I am not allowed to say. 20 more words

Poems And Creative Writings

Bốn Mươi Năm Gặp Lại Chiếc Lá Me Sài gòn. Thơ Hư Vô

Bốn mươi năm gặp lại
Chiếc lá me Sài gòn
Còn non như tơ lụa
Em chưa lần phấn son.

Bốn mươi năm mộng mị 181 more words

Thơ

Lời Chúc Tụng Mùa Thu. Thơ Hư Vô

Viết để tặng sinh nhật tôi.

(Thời Gian – Tranh sơn dầu trên bố của Đinh Cường)

Tôi ngồi chúc tụng ly tôi
Đâu còn ai để giao bôi tạc thù 164 more words

Thơ

Dáng Lụa Nhầu. Thơ Hư Vô

(Dáng Lụa Nhầu – Photo Hạ Vàng)

Đêm giũ hương cho em dài tóc
Còn nghe ngan ngát nụ môi trần
Lụa là che dáng em khuya khoắt… 139 more words

Thơ

Hốc Núi. Thơ Hư Vô

(Hốc Núi – Photo Hạ Vàng)

Tim em là hốc núi
Hồn tôi cuối chân mây
Đêm nằm nghe gió hú
Tựa một tiếng thở dài. 160 more words

Thơ

What if...

What if I was a flower,
And you, a bee.
For you to have some sweet,
I would have got stung rather happily.

What if I was a pen, 50 more words

Fiction

Trăm Năm Đá Cũng Bạc Đầu. Thơ Hư Vô

(Trăm Năm Đá Cũng Bạc Đầu – Photo Hạ Vàng)

Trăm năm đá cũng bạc đầu
Một thời xanh tóc có lâu lắc gì
Vậy mà em vẫn bỏ đi… 144 more words

Thơ