Tags » Romantic Poem

Ta Đã Làm Lãng Phí Đời Nhau... Thơ Hư Vô

Ta Đã Làm Lãng Phí Đời Nhau…

Còn trong nhau mà dường như đã
Cũng là để dang dở đời nhau
Có hẹn thề trèo non lội biển… 134 more words

Thơ

Call in the one 


Call in the one by Mai yolyz

Calling your name since the day you left

Are you the one?

Listening to my heart’s whisper

Longing for a sure answer… 64 more words

Poems

Vườn Xuân, Thơ Hư Vô

Tôi bước tới vườn, xuân em đã
Nắng tưới vàng tươi áo lụa là
Lòng thì cũng, mà buồn chi lạ
Em đứng gần một phía thật xa. 129 more words

Thơ

Your forever Eternamente tua

Since at first time, I loved you.

Desde a primeira vez eu te amei.

I loved your the way of look,
the way of you talking… 369 more words

Love Poem

His Own Secrets

Everybody has secrets,
And under mine,
A sacred scarred soul,
Lies nothing but lies.

So when I hear,
Him under the riverbed,
Myself in denial, he moans, 10 more words

Fiction

Midnight Lovers

You wept in my arms like a child

It only made you more of a man

You held my hand softly and sighed

Finding safety with me, from the storm… 38 more words

Poetry

Lục Bát Mười Sáu, Thơ Hư Vô

Viết câu lục bát xuân thì
Em mười sáu ngọn tóc thề đợi ai?
Bỏ quên lược biếc trâm cài
Hồn treo lơ lửng trên vai học trò. 129 more words

Thơ