Tags » Rząd

Czarno widzę.

Przez wiele lat mieszkałem w Polsce i w Stanach. Ciągle w obu krajach mam trochę powiązań rodzinnych. Bywam często i tu, i tu, stąd zapewne interesuje się sytuacją w obu krajach. 422 more words

Zycie W Polsce

O polskim rozumieniu "rządu"

Ciekawe jest polskie rozumienie “rządu”. W XVIII wieku rozumiane było tak jak w świecie zachodnim, a więc jako synonim wszystkich instytucji państwa. Stąd Konstytucja 3 maja to “Ustawa Rządowa” czy deputacja do formy rządów podczas Sejmu Czteroletniego. 1,881 more words

Referendum

Polski rząd jest za duży

Zadam Ci jedno pytanie, czy znasz przynajmniej imiona wszystkich posłów i senatorów w parlamencie?

Jestem przekonany, że odpowiedź to ,,nie’’ a to głównie przez ich ilość w Polskim parlamencie. 346 more words

Dyfuzja

Realizm nie czyni wolnym

W próbach zrozumienia dążeń ludzi do władzy przyjmuje się wiele teorii. Jedną z nich jest teoria realistyczna, która twierdzi, bazując na dziełach Hobbsa, że człowiek z natury jest konfliktowy, anarchia jest brutalna i niezorganizowana, a ład międzynarodowy utrzymywany jest poprzez siłę. 319 more words